Projecten

Proef solliciteren

LogoTaskforce

Proefsolliciteren bij Accenture!
De huidige arbeidsmarkt is enorm competitief. Om jou een streepje voor te geven op de rest organiseert de Faculteit der Sociale Wetenschappen in samenwerking met faculteitsvereniging EOS en Accenture ‘Applying @ Accenture’. Bij dit exclusieve event krijg jij de kans ervaring op te doen in het solliciteren bij een echte werkgever. Dit doe je door te proef solliciteren bij Accenture, een Internationaal professional services bedrijf dat een voorloper is op het gebied van werving en selectie. 

Hoe werkt het? 
Studenten van alle studierichtingen en pas-afgestudeerden krijgen de kans om een sollicitatie in te sturen voor de fictieve functie van Junior Management Consultant. Een deel zal worden uitgenodigd door Accenture voor een sollicitatiegesprek op de Zuidas. Alle deelnemers zijn vervolgens uitgenodigd op het afsluitende carrière event op 19 mei van 14:00 tot 16:00 uur. Op dit event krijgen de deelnemers persoonlijke feedback op hun sollicitatiegesprek en/of CV en motivatiebrief, onder het genot van een hapje en een drankje. Zo leer je als deelnemer waar je verbeterpunten en sterke punten liggen, en dat geeft je natuurlijk een voorsprong bij een volgende sollicitatie. 

Hoe meld ik mij aan? 

Bekijk hier het functieprofiel van Junior Management Consultant en download het aanmeldingsformulier

Mail vervolgens vóór 9 april 2017 de volgende informatie naar arbeidsmarktintegratie@vu.nl
- Het ingevulde aanmeldingsformulier 
- Curriculum Vitae 
- Motivatiebrief (max. 1 A4’tje) 

Veel succes met je sollicitatie en we hopen je natuurlijk terug te zien op de Zuidas, Appyling @ Accenture!

Community service

In haar Instellingsplan 2015-2020 spreekt de VU de ambitie uit community service belangrijk onderdeel te maken van het onderwijs binnen haar opleidingen. Bij Community Service zetten studenten hun academische vaardigheden in voor maatschappelijke problematiek of vraagstukken, in nauwe samenwerking/interactie met een maatschappelijke partner. Sinds 2014 is een project gestart om VU-breed  community service-activiteiten te stimuleren. Concreet zullen in het collegejaar 2015-2016 bij een aantal faculteiten pilots plaatsvinden, toegespitst op vier manifestatievormen van Community Service: (1) Uitvoeren van (interdisciplinair) onderzoek (empirisch, theoretisch, literatuursearch) of inzetten van theoretische perspectieven of onderzoeksuitkomsten ten behoeve van communicatie en advisering bij maatschappelijke vraagstukken; (2) Hulpverlenings- of zorgstages; (3) Mentorrol: empowerment scholieren en beginnende studenten en (4) Ondernemerschap en adviseren aan maatschappelijke partners. Evaluatieonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de projecten. In het project wordt samengewerkt met maatschappelijke partners als de Academie van de Stad, Giving Back en het Vooruit Project. Ook wordt vruchtbaar gebruik gemaakt van good practices die zijn ontwikkeld in universiteiten waarmee de VU internationaal samenwerkt, zoals UCLA en een aantal Zuid-Afrikaanse universiteiten. Het project mondt uit in een online informatiemodule die  docenten en onderwijsbestuurders met interesse in community serviceactiviteiten kunnen raadplegen, en in een conferentie waarin de projecten gepresenteerd worden.

Contactpersoon: Wim Haan, projectleider van het Community Service-project

Onderwijs in diversiteitsgerelateerde competenties

De VU zet in op onderwijs dat ertoe bijdraagt dat alle studenten, ongeacht hun etnische, culturele, levensbeschouwelijke achtergronden en verschillen in potentie en leerstijl, het beste uit zichzelf halen en in staat zijn om een goede bijdrage te leveren aan een zeer diverse samenleving. Op dit moment loopt er een project gericht op de wijze waarop diversiteitsgerelateerde competenties van docenten en studenten door onderwijs en onderwijsbeleid, van de VU en faculteiten, bevorderd kunnen worden. Het project heeft als doel om in verschillende faculteiten initiatieven te ondersteunen die inzetten op de ontwikkeling en implementatie van diversiteitsensitief onderwijs en op de professionalisering van docenten wat betreft hun diversiteitsgerelateerde competenties. Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen voor docenten over diversiteitsensitieve didactiek die speciaal op maat gemaakt worden voor faculteiten, of om screening van het curriculum op aandacht voor diversiteit. We streven naar de ontwikkeling van methodieken die werkzaam en duurzaam zijn. Tevens wordt faculteitspecifiek aanbod ontwikkeld voor de bestuurders. Het project wordt afgesloten met een conferentie, gericht op het inspireren van docenten en onderwijsbestuurders aan de VU.

Contactpersoon: Thea van LankveldArbeidsmarkt integratie

Achterblijvende arbeidsintegratie van met name niet-westerse allochtone jongeren met een hoog opleidingsniveau is een ernstig probleem. Overheid (landelijk en gemeentelijk), hoger onderwijs en bedrijfsleven werken elk aan oplossingen, deels in gezamenlijkheid. Voor de VU is een belangrijk speerpunt om allochtone studenten richting de arbeidsmarkt te begeleiden. Bij bevordering van de arbeidsintegratie zijn sociale integratie en empowerment belangrijke aanknopingspunten. In het project wordt met andere actoren binnen de VU nauw samengewerkt, zoals de Career Offices, multiculturele studentenverenigingen, en onderzoekers en experts. Buiten de VU wordt samenwerking gezocht met werkgevers en expertise centra. We focussen ons op een drietal interventies: mentoring, competentieworkshops en ondernemerschap.

Contactpersoon: Karen van Oudenhoven- van der Zee

Overige projecten

Projecten die in voorbereiding zijn:

 

Bevordering Diversiteit Promovendi

Empowerment activiteit voor 1e generatiestudenten

 

Contactpersoon: Wim Haan