Samenwerking

De VU wil in haar diversiteitsbeleid samenwerken met andere organisaties. Op het thema diversiteit heeft de VU nauwe samenwerkingsrelaties met de University of California Los Angeles (UCLA) en verschillende universiteiten in Zuid-Afrika. We trekken samen op met ECHO, een expertisecentrum op het gebied van diversiteit in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt, de Universiteit Leiden en sinds kort ook met de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Taskforce The Future is Diversity. Via onze verbinding met andere stakeholders in de samenleving ontplooien we initiatieven om de doorstroom van allochtone studenten naar werk te bevorderen. Daarom zoeken we de samenwerking met organisaties uit onze omgeving, zoals de gemeente, de politie, gezondheidsinstellingen, het bedrijfsleven en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Opleiding en arbeidsmarktperspectief

De VU wil de samenwerking met middelbare scholen te vergroten, bijvoorbeeld door de inrichting van een Preuniversity College. Dit met als doel om met name eerste generatiestudenten te helpen gerichtere keuzes te maken voor een studieloopbaan die aansluit op hun competenties en interesses. Ook willen we activiteiten initiëren gericht op effectieve matching van allochtone studenten aan hun opleiding. Eenmaal ingestroomd, biedt de VU studenten uit nieuwe groepen introductieprogramma’s en Summer Schools aan. Deze programma’s zijn nog volop in ontwikkeling. Om de integratie van studenten te bevorderen is het daarnaast van belang om evenwichtige participatie van studenten met verschillende culturele achtergronden in buitencurriculaire activiteiten te stimuleren. Een goede opleiding is geen garantie voor integratie op de arbeidsmarkt. Problemen met de arbeidsintegratie van allochtone studenten hebben vaak te maken met hun socialisatie op de werkplek. Hoe ga je om met beelden van anderen? Hoe breng je je unieke kracht in, zonder de aansluiting met je werkomgeving kwijt te raken? De VU wil een programma starten waarin zij allochtone studenten in de laatste fase voorbereidt op de overgang naar de werkplek. Dat kunnen we niet alleen. Dit thema pakken we op samen met bedrijfsleven, overheidsorganisaties, alumni en studenten zelf. Aparte aandacht verdient de overstap van allochtone studenten naar een wetenschappelijke carrière. Het lijkt op dit moment nog geen logische carrièrestap voor culturele minderheden om na een universitaire studie te kiezen voor de wetenschap. Dat is jammer, want er gaat een bron van potentieel talent verloren voor de VU. Inspirerende rolmodellen onder onze wetenschappelijke staf zijn ook belangrijk voor een leeromgeving die inzet op inclusieve excellentie.

Taskforce Diversity

De Taskforce Diversity is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van diversiteit in het hoger onderwijs. Het doel van de Taskforce is om het studiesucces en de overstap naar de arbeidsmarkt van biculturele studenten te verbeteren. Cijfers wijzen uit dat het studiesucces van biculturele studenten achterblijft. Dit speelt zich af op landelijk niveau.Ten tweede is de uitstroom van biculturele studenten naar de arbeidsmarkt nog steeds problematisch. Het gevolg is enerzijds talentverspilling; onderbenutting van menselijk kapitaal is een individueel probleem, maar ook een gemiste kans voor de maatschappij als geheel. De Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, en de Erasmus Universiteit investeren al langer in diversiteitbeleid om studenten onafhankelijk van hun achtergrond evenveel kansen te geven. Zij hebben daardoor een duidelijke visie ontwikkeld op de vraag hoe effectief beleid er uit dient te zien. Er is nu besloten om de handen ineen te slaan en de samenwerking met elkaar aan te gaan om de initiatieven en het beleid meer kracht bij te zetten. In het projectplan is nader te lezen hoe de Taskforce Diversity te werk gaat.

Binnen de Taskforce Diversity zijn er drie werkgroepen actief. Een werkgroep ‘database’, een werkgroep ‘interventies’ en tot slot een werkgroep ‘kenniscentrum’. In laatstgenoemde werkgroep zijn ook werkgevers en kenniscentra betrokken, zoals ECHO.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie? Mail dan naar info@taskforce-diversity.nl

Aurora

Doe mee aan de Aurora Equality and Diversity Award 2017 en win voor de Vrije Universiteit!

Wat is Aurora?

Aurora is een gemeenschap van negen Europese universiteiten, met een gedeelde missie om daadwerkelijk een verschil te maken in de internationale samenleving. Diversiteit is één van de zwaartepunten in deze samenwerking.

Wat is het nieuws?

Aurora organiseert een Aurora Equality and Diversity Award 2017.

Het doel van deze prijs is om ‘good practices’ te herkennen en uit te wisselen. Ook om Aurora’s visie te promoten op het gebied van gelijke kansen voor staf en studenten; het creëren van een werk- en leerklimaat waar verschillende perspectieven expliciet worden gewaardeerd en voordeel te trekken uit de mogelijkheid om creativiteit te genereren uit verschillende perspectieven in en op het onderwijs. 

 Vrije Universiteit in Aurora

Vrije Universiteit Amsterdam is één van de leidende partijen in deze gemeenschap en daarom vinden wij het belangrijk dat wij in ieder geval worden genomineerd voor een project dat uitblinkt op het gebied van gelijkheid en diversiteit.

 Help Vrije Universiteit een Aurora Equality and Diversity Award 2017 te winnen.

Help de Vrije Universiteit aan een nominatie door een succesvol project, 'good practice', activiteit of interventie in te zenden. Perspectieven expliciet worden gewaardeerd en voordeel te trekken uit de gelijkheid om creativiteit te genereren uit. De prijs zelf houdt een bezoek in aan een andere Aurora partner om te leren van de voorbeelden van die partner. De samenwerking op het gebied van gelijkheid en diversiteit wordt zo verder versterkt.

Wat moet je doen?

Zend je project, ‘good practice’ , activiteit of interventie in, dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

·         het gaat voornamelijk om gelijkheid en diversiteit;

·         het promoot de gelijkheidsagenda;

·         het biedt mogelijkheden voor gemarginaliseerde groepen;

·         het betrekt stakeholders;

·         het ondersteunt de creatie van ‘transformative change’;

·         het creëert respectvolle omgevingen;

·         het benadrukt diversiteit als een kracht van de universitaire gemeenschap;

·         en het bestaat uit innovatieve methoden.

 Daarnaast gelden de volgende succesfactoren:

·         gemak op implementatie en overdracht;

·         impact en indicatie van resultaten;

·         een duidelijke visie;

·         nieuw en creatief, samen met ontwerp en management;

·         gebaseerd op bewijs.

 Het inzenden kan via de deze link. Helaas kunnen hier geen attachments heen worden gestuurd. Deze kunnen per mail worden verstuurd naar n.becar@vu.nl