Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering
Een duurzame bedrijfsvoering
De VU wil op systematische wijze haar milieubelasting beheersen en continu verminderen en daar transparant over zijn. Daarom rapporteert de VU in haar jaarverslagen over de ontwikkeling van de milieuprestatie op de thema’s:

Energie en CO2

Doelstelling van de VU is om maatschappelijk verantwoord om te gaan met fossiele brandstoffen. Op het gebied van energiezorg en energievoorziening streeft de VU op korte en lange termijn het verminderen van de energievraag en het optimaliseren van de efficiëntie na.

Vervoer en mobiliteit

In de afgelopen jaren heeft de VU maatregelen genomen om het woon-werkverkeer en zaken- of dienstenverkeer te vergroenen. De komende jaren zet de VU zich in om de voorzieningen voor fietsers te verbeteren

Afval(stoffen)

De VU scheidt de afvalstoffen in meer dan 20 fracties. Voor de toekomst wordt nog meer ingezet op het scheiden van kunststoffen uit het restafval.

Inkoop en social return

De VU koopt nu al meer dan 50% duurzaam in. Dat willen we naar 100% brengen. Bij de inkoop van goederen, werken en diensten wordt altijd een afweging gemaakt tussen economische, mensgerelateerde en milieuaspecten.

(Afval)water

De VU heeft al verschillende maatregelen getroffen op het gebied van waterverbruik reductie en zal deze in de toekomst verder uitbreiden.