Huisvesting

Wat doen we al?
De huidige gebouwen van de VU zijn grotendeels verouderd. De komende decennia worden een aantal van deze gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een deel van de gebouwen wordt gerenoveerd. De VU-campus zal de komende periode uitgroeien tot een duurzaam gebied waarin het prettig studeren, werken, ontspannen en wonen is. De VU stelt aan huisvesting hoge duurzaamheideisen en maakt gebruik van de BREEAM methodiek om haar ambitie en prestatie inzichtelijk te maken.

  • Nieuwbouw
    Nieuwe gebouwen worden voor zover mogelijk ontworpen en gecertificeerd volgens BREEAM Nieuwbouw op het niveau Excellent.
  • Bestaande bouw
    Bestaande gebouwen worden de komende jaren getoetst aan BREEAM In Use. Het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn is het eerste bestaande gebouw dat getoetst is, gevolgd door Initium. In het EEP 2013-2016 zijn verschillende maatregelen opgenomen waardoor het binnenklimaat en de verlichting altijd op de daadwerkelijke behoefte zijn afgestemd.

Duurzaamheid in huisvesting
OZW
Het Opleidingsinstituut Zorg & Welzijn (OZW) gebouw heeft Energielabel B.

 

 


Nieuwe Universiteitsgebouw

Het Nieuwe Universiteitsgebouw heeft voor het ontwerp het BREAAM-certificaat Excellent behaald

 

 

 
Initium

Het Initium gebouw behaalde als eerste onderwijsgebouw in Nederland het duurzaamheidscertificaat in BREEAM NL In-Use voor Hoger Onderwijs. Dit gebouw heeft scores Excellent voor Asset, Good voor beheer en Very Good in de categorie Gebruik.


Wat gaan we nog meer doen?

De ambitie is om de komende jaren de scores op BREEAM In Use te verhogen tot tenminste niveau Good. Het Hoofdgebouw en het OZW gebouw zullen als volgende onderwijsgebouwen gecertificeerd worden.
Plannen voor campusontwikkeling worden systematisch getoetst volgens BREEAM- Gebiedsontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een integrale beoordeling van het hele kenniskwartier/Zuidas en certificering van het Masterplan voor de toekomstige VU-Campus conform BREEAM Gebiedsontwikkeling op het niveau Excellent.