Duurzaamheid

 
Visie 
Het College van Bestuur heeft in 2014 de Duurzaamheidsvisie VU 2015-2020 (PDF) vastgesteld.

De VU heeft een duidelijke visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van het onderwijs en onderzoek, van de bedrijfsvoering én in de gebouwen op de campus. Kernwaarden zijn: rentmeesterschap, verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met volgende generaties. De VU streeft naar een top 10 positie in het veld van internationale duurzaamheidsuniversiteiten.

Onderwijs en onderzoek
De VU heeft diverse bachelor- en masteropleidingen op het gebied van Duurzaamheid & Energie. Onderzoek vindt plaats, gebundeld in Science for Sustainability, één van de vier profileringsthema's van de VU.

Bedrijfsvoering en huisvesting
De VU stelt hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan:

  • Energiemanagement (energiezorg en energievoorziening)
  • Inkoop
  • Catering
  • Waterverbruik en afvalwater
  • Afval(stoffen)
  • Vervoer en mobiliteit
  • Campusontwikkeling (renovatie en nieuwbouw)

Voor de periode 2015-2020 is dit vastgelegd in het programma Duurzame Dienstverlening (PDF).
Lees meer over de duurzame VU Campus (PDF Engels).

Green Office VU 
De komende jaren ligt het zwaartepunt bij het betrekken van studenten en medewerkers. De Green Office VU (opgericht in 2014) is het duurzaamheidsplatform van de VU voor studenten en medewerkers en wordt geleid door studenten. Het houdt zich bezig met duurzaamheidsprojecten binnen vier portfolio’s (campus, community, education en research) en organiseert events, campagnes, colleges en informatiedagen. Met deze ‘community services’ staat de VU in verbinding met de maatschappij en vloeit academische kennis terug naar de samenleving.

Samenwerking met Green Business Club Zuidas 
In de Green Business Club Zuidas ontmoeten lokale bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties elkaar om samen duurzame en sociale projecten te initiëren en te implementeren in Zuidas. De VU is een actieve deelnemer in deze GBC, die sinds 2017 is gehuisvest in het Hoofdgebouw van de VU.

Milieubarometer: milieubelasting en -getallen
De organisatie veroorzaakt met alle activiteiten die op de campus plaatsvinden een zekere milieubelasting. Met tal van maatregelen wordt getracht dit negatieve effect tot een minimum te beperken. Alle verbruiksgetallen, prestatie-indicatoren en omrekeningen naar footprints zijn opgenomen in het milieubarometerrapport. Juist om ontwikkelingen zichtbaar te maken, zijn ook de gegevens van de afgelopen vier jaar onderdeel van het Milieubarometerrapport Vrije Universiteit (PDF).