Onderwijs

Onderwijs_1
Wat doen we al?
Science for Sustainability is een brede, flexibele bacheloropleiding op het gebied van Sustainability en is ook een van de vier thematische domeinen in de Amsterdam Faculty of Science. Deze bachelor biedt flexibele studiepaden en kruisbestuivingen tussen een groot aantal disciplines. Duurzaamheid is bij uitstek een terrein waar een bacheloropleiding zoals deze een toegevoegde waarde heeft omdat de aard van het werkveld multidisciplinair is.
Studenten die duurzaamheid een onderdeel van hun studie willen maken kunnen kiezen uit 10 bachelorprgramma's, 9 minoren en 19 masterprogramma's. Binnen deze programma's zijn ongeveer 200 vakken en specialisaties te volgen waar duurzaamheid een centrale plaats inneemt.

De VU summer school biedt sinds 2016 de duurzaamheidscursus Governing Climate Change: Theory and Practice aan. Studenten van over de hele wereld leren twee weken lang over klimaatverandering en de historie van klimaatbestuur en -overeenkomsten tijdens hoorcolleges, discussies, simulaties en excursies.

In september 2017 starten:

Wat gaan we nog meer doen?
We werken toe naar joint degrees, zodat we in Amsterdam een gevarieerd en breed aanbod van opleidingen op duurzaamheidsgebied kunnen handhaven. Ook gaan we het beschikbare aanbod aan cursussen op een meer toegankelijke manier aanbieden aan studenten. Green Office heeft al een eerste inventarisatie gemaakt van duurzaamheid in het VU onderwijs.