Visie

Visie Duurzaamheid

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen economische (’profit’), ecologische (‘planet’) en social belangen (‘people’); niet alleen in het ‘hier en nu’, maar ook met het oog op ‘daar’(internationaal, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden) en ‘later’ (voor komende generaties). Bij de VU willen we inhoud geven aan dit goede rentmeesterschap in alle facetten van de universitaire gemeenschap: onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting. De VU wil met haar visie op duurzaamheid een maatschappelijke impact maken door een inhoudelijke verbinding met de samenleving en de VU rondom duurzaamheid te zoeken.

De VU hanteert daarbij drie uitgangspunten:

 • Activiteiten moeten verantwoord zijn vanuit de universitaire taken.
 • Activiteiten moeten financieel verantwoord zijn.
 • Activiteiten moeten maatschappelijk verantwoord zijn.

Duidelijke verantwoordelijkheid & aanspreekpunt

 • Binnen het College van Bestuur CvB heeft Marjolein Jansen duurzaamheid in haar portefeuille.
 • Voor het uitwerken van het VU-profileringsthema Science for Sustainability is Guus Schreiber, decaan van de Faculteiten Aard- en Levenswetenschappen en Exacte Wetenschappen, verantwoordelijk.
 • Voor Onderwijs en Onderzoek is een nieuw samenwerkingsverband opgericht: Environment, Earth and Ecology EEE. In EEE gaan de afdelingen milieukunde (IVM), aardwetenschappen en ecologie samenwerken.
 • De Green Office VU is aanspreekpunt voor studenten en medewerkers die actief willen worden bij duurzaamheid op de VU campus. Naast 7 betaalde student-assistenten, werken studenten en medewerkers als vrijwilliger mee aan de vele GO-projecten.
 • Franc van Nunen, directeur van de Facilitaire Campus Organisatie FCO, is bij de bedrijfsvoering eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Duurzame Dienstverlening.
 • Binnen het Management Team FCO beheert Willem Verduyn de portefeuille duurzaamheid.
 • Peter van Kesteren en Cock van der Linden zijn de milieucoördinatoren bij de dienst HRM en Arbo&Milieu.
 • Bij het Coördinatiecentrum Energie CCE, dat het gezamenlijke energiecentrum van VU en VUmc exploiteert, werkt energiecoordinator Rooske Gaal. Zij is met name verantwoordelijk voor de Meerjaren Afspraak Energie MJA, het meerjarenplan 2017-2020 gericht op 2% energiebesparing per jaar.
 • Voor bedrijfsvoering opereren intern het Programmateam Duurzaamheid en de Stuurgroep Duurzaamheid. Hierin worden activiteiten op duurzaamheidsgebied tussen VU diensten, afdelingen en Green Office VU, afgestemd.