Uitgelicht

De VU wil antwoorden vinden op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Ons profiel en onze missie zijn niet slechts woorden op papier, maar zijn terug te vinden in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn op deze pagina’s terug te vinden, het gaat bijvoorbeeld om projecten als de Vrije Schrijver, onze profileringsthema’s en de manier waarop de VU omgaat met het thema diversiteit.

Academische vrijheid: de noodzaak van een veilig academisch onderdak

De VU biedt wetenschappers in nood tijdelijk een veilige haven door hen te laten lesgeven en onderzoek te laten doen. De VU werkt hierin nauw samen met het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) en is aangesloten bij het internationale netwerk Scholars at Risk.

Duurzaamheid

De VU stelt aan nieuwbouw en renovaties hoge duurzaamheidseisen. Het Kenniskwartier groeit de komende periode uit tot een duurzaam gebied waarin het prettig studeren, werken, ontspannen en wonen is.

KnowVU

Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) komt voort uit de eerste Leergang Onderwijskundig Leiderschap die in juni 2013 van start ging op de VU. KnowVU is een onafhankelijk kennisnetwerk van docenten die willen leren, stimuleren en zich gezamenlijk willen inzetten voor een voordurende verbetering van onderwijs.

Projecten onderwijsinnovatie

Op de VU wordt constant aan innovatie op het gebied van onderwijs gewerkt. Zowel op het gebied van de didactiek als de technologie. Dit gebeurt zowel op kleine schaal door individuele docenten als op grotere schaal door opleidingen of faculteiten. Een belangrijke motor voor onderwijsinnovatie zijn innovatieprojecten, vaak ondersteund met middelen vanuit stimuleringsregelingen. Op deze pagina vindt u een bloemlezing van actuele innovatieprojecten op de VU.

Diversiteit

De VU beoogt uit te groeien tot een gemeenschap die model staat voor een samenleving die ver-schillen met vertrouwen tegemoet treedt, deze waardeert en actief benut. Dat vormt de basis voor maatschappelijke stabiliteit en innovatie. We willen inclusive excellence: een inclusieve leer- en werkomgeving die, juist door de aanwezigheid van onderlinge verschillen, creativiteit en talentontwikkeling maximaal stimuleert.

Research Data Management

De Vrije Universiteit Amsterdam hecht aan een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata. In de huidige tijd van digitalisering is dit meer dan ooit van belang. De VU heeft hiervoor speciale protocollen waardoor zorgvuldigheid altijd gewaarborgd wordt.