Projecten onderwijsinnovatie

Op de VU wordt constant aan innovatie op het gebied van onderwijs gewerkt. Zowel op het gebied van de didactiek als de technologie. Dit gebeurt zowel op kleine schaal door individuele docenten als op grotere schaal door opleidingen of faculteiten. Een belangrijke motor voor onderwijsinnovatie zijn innovatieprojecten, vaak ondersteund met middelen vanuit stimuleringsregelingen. Op deze pagina vindt u een bloemlezing van actuele innovatieprojecten op de VU.

Nieuw Leer Management Systeem VU: Canvas

Medio 2016 heeft de VU samen met de UvA gekozen voor een nieuw Leermanagementsysteem (LMS) voor de VU. Dit nieuwe systeem vervangt het oude systeem Blackboard. Het nieuwe systeem heet Canvas. 

Pilot in voorjaar 2017
Canvas is een nieuw, fris en gebruiksvriendelijk systeem voor zowel docenten als studenten. In het voorjaar van 2017 gaat een kleine groep docenten proefdraaien met het nieuwe systeem. Zij zullen in het nieuwe systeem hun cursus ontwikkelen en uitvoeren. Deze voorlopersgroep zal input geven voor de aftrap van de VU-brede invoering. Het streven is dat alle cursussen op de VU vanaf september 2017 via Canvas zullen worden aangeboden.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit omvangrijke project, neem contact op met Walter Groen: w.groen@vu.nl.

Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)

In de afgelopen jaren is het aanbod van open en online onderwijs in Europa enorm gegroeid. Om gewaarborgde diploma’s en certificaten van het behaalde resultaat op dit onderwijs af te geven is in veel gevallen toetsing onder beveiligde condities noodzakelijk. Traditionele vormen zoals toetsing in een certificeringscentrum of op een instelling voor hoger onderwijs zijn weinig efficiënt, duur voor zowel de student als de instelling en belemmeren zo de toegang en doorstroom in het hoger onderwijs. Online beveiligd toetsen op afstand (bijvoorbeeld door studenten in een thuissituatie) is een innovatie die de mogelijkheid biedt hier een antwoord op te geven. 

In dit project werken zes instellingen voor hoger onderwijs in Europa en een technologieleverancier samen, om te onderzoeken en in regels en richtlijnen vast te leggen hoe beveiligd online toetsen op afstand op een gewaarborgde manier ingericht kan worden. Daarbij gaat het onder meer om beveiligings- en privacy-aspecten, praktische procedures, protocollen, studentervaringen en vergelijkbaarheid van toetsresultaten. Door de samenwerking worden deze aspecten op een Europees niveau onderzocht, geharmoniseerd en vastgelegd. Dit versterkt de transnationale erkenning van verworven competenties en Europese instroom en doorstroom van studenten.

De Vrije Universiteit Amsterdam is penvoerder van dit KA2 Strategic Partnership Erasmus+ project. De VU werkt in het project samen met het RISBO van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Nl), Fontys hogescholen (Nl), Wilhelm Büchner University of Applied Science Darmstadt (Dtsl), Hertfordshire University (Eng), Universiteit Hasselt (Be) en Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (Fr). Het project loopt drie jaar. Op de VU zullen pilots gehouden worden met het kader van de centrale selectie, studenten met toelatingsdeficiënties, studenten met functiebeperking, studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven en hertentamens.

Logo ErasmusPlus

Een publieke informatiewebsite van het project te vinden op http://onlineproctoring.eu

Meer informatie:
Neem contact op met Silvester Draaijer voor meer informatie: s.draaijer@vu.nl.

Comenius Teaching Fellow-beurs voor onderwijsinnovatie op gebied van diversiteit

Op 6 maart 2017 ontvingen de VU-docenten Anna van Luijn (VU) en Maaike Muntinga (VUmc) de Comenius Teaching Fellow-beurzen, uit handen van minister Bussemaker van OCW. Deze beurzen worden uitgereikt aan universitair docenten om te werken aan onderwijsinnovatieprojecten op het gebied van diversiteit. De projecten hebben een looptijd van 12 tot 18 maanden. De projectleiders zijn jonge docenten met minimaal 2 jaar onderwijservaring.

Project Diversity in Talents Anna van Luijn en Marjolein Zweekhorst (VU)
In dit project gaan studenten van de masteropleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor (culturele) verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk. Bijzonder aan dit project is dat de studenten en alumni van deze master zelf de uitdagingen en succesfactoren op dit gebied gaan formuleren zodat dit in het onderwijs geïmplementeerd kan worden.

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding (VUmc) 
In dit project gaan coassistenten, artsen in opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.

Meer informatie
Als u vragen heeft over dit project, neem dan contact op met Silvester Draaijer: s.draaijer@vu.nl.