Be Prepared

Zit je in 5 vwo en ga je straks studeren? De VU helpt je graag om de stap naar het studeren makkelijker te maken. Het Pre-University College biedt voor eerstegeneratie leerlingen uit 5 vwo het programma Be Prepared aan, dat hen helpt bij het nadenken over de juiste keuze en ondersteunt in vaardigheden die van belang zijn voor effectief studeren. Scholen uit het scholennetwerk van de VU kunnen het programma aanvragen. 

Het is een grote overstap van de middelbare school naar de universiteit. Het is een periode die impact heeft door de vele veranderingen in mogelijkheden, beleving en sociale relaties. Dit geldt zeker als jij als eerste in jouw gezin gaan studeren. Mogelijk mis je informatie en steun van ouders of broers en zussen die jou kunnen helpen de juiste studiekeuze te maken. En misschien vind je het lastig je een beeld te vormen van wat nodig is om effectief te studeren? Bij de Vrije Universiteit weten wij dat een goede studiekeuze gebaseerd op jouw persoonlijke interesses belangrijk is voor jouw studiesucces. Daarnaast is ook een goede voorbereiding op wat nodig is om effectief te studeren van belang.

Aan het einde van het driedaagse programma weet jij:

  1. Wat jouw droomdoel is – wat je passies zijn – en wat past bij jou
  2. Waar jouw krachten en belemmeringen liggen
  3. Welke eigenschappen jou zullen helpen die belemmeringen te overwinnen
  4. Hoe je kunt omgaan met verwachtingen van je sociale omgeving

Programma

Be Prepared’ is een driedaags programma dat wordt gehouden op de Vrije Universiteit. Iedere dag wordt er gewerkt aan verschillende onderdelen, waarin de ervaringen en inzichten van de voorafgaande dagdelen worden meegenomen.

Het programma bestaat uit de onderdelen Zelfinzicht, Zelfmanagement en Ander-management. Dat betekent dat je je eigen sterktes en zwaktes leert kennen, leert welke keuzes je kunt maken en leert te reflecteren op je eigen gedrag. Ook gaat het om het leren omgaan met verwachtingen van anderen, waarbij je je eigen koers kunt varen zonder daarbij de verbinding met belangrijke anderen in je omgeving te verliezen. Het gaat dan ook om het je kunnen inleven in anderen: empathie. Tenslotte gaat het om plannen, vooruitkijken en doelen stellen.

In het laatste onderdeel bereiden de leerlingen op basis van hun inzichten uit het programma een presentatie voor over de eigen ambities richting de toekomst. Ter inspiratie vertellen een aantal rolmodellen (afgestudeerden) iets over de eigen loopbaan. Zij worden daarbij geholpen door de andere deelnemers en de rolmodellen uit de verschillende bijeenkomsten. Het dagdeel wordt afgesloten met pitches van alle deelnemers in de subgroepen. Daarbij worden een aantal winnende pitches gekozen. Het totale programma wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de certificaten en met de winnende pitches van de deelnemers uit de verschillende subgroepen.

Tijdens het programma worden de groepjes begeleid door studenten die als mentor fungeren, die de opdrachten coördineert, uitleg geeft aan de leerlingen, en zijn/haar eigen ervaringen deelt met de groep. In verschillende oefeningen zullen deze mentoren eerst de oefening voordoen, zodat de leerlingen richtlijnen hebben om het meest uit de oefening te halen. 


Contact:
Loes Mulders, Projectleider
E-mail: l.a.j.mulders@vu.nl