Informatie voor docenten

Deze nascholing bestaat uit twee cursussen en is speciaal ontwikkeld om je te ondersteunen bij het effectiever begeleiden van je leerlingen tijdens hun profielwerkstuk. In de eerste cursus leer je jouw eigen onderzoeksvaardigheden weer op te frissen. De tweede cursus is een verdieping om je leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden met hun profielwerkstuk.

Inhoud opfriscursus
Inhoud opfriscursus Tijdens de opfriscursus komen basale onderzoeksvaardigheden aan de orde die relevant zijn voor elke discipline. Er wordt stilgestaan bij het opstellen van een onderzoeksvraag, deelvragen en een hypothese. Hiernaast komen ook de universele eisen voor een goede onderzoeksopzet aan de orde: betrouwbaarheid en validiteit. Ook zal er stilgestaan worden bij de ingrediënten van een goede discussie en conclusie. De opfriscursus sluit aan bij de modules van de profielwerkstukstarter voor leerlingen.

Inhoud verdiepingscursus
De verdiepingscursus bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel wordt dieper ingegaan op de specifieke begeleiding van een profielwerkstuk. De nadruk zal liggen op het gebruik van effectieve feedback en hoe dat praktisch in te zetten. Daarna wordt ingezoomd door concreet per onderzoeksfase te kijken welk typen vragen of feedback in te zetten zijn tijdens de begeleiding van het PWS. Er zal steeds vanuit de theorie geoefend worden aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Hierdoor krijgt u nuttige handvatten mee om het PWS goed te kunnen begeleiden en daarmee het denkproces van uw leerlingen te versterken. Tijdens het tweede dagdeel worden eisen van de universiteit aan goed onderzoek verbonden met de beoordeling en passende presentatievormen van een PWS. Welke mogelijkheden zijn er bij het maken van een beoordelingsmodel of rubric? Welke presentatievormen zijn er mogelijk die goed aansluiten bij de doelstellingen van de eigen school met het PWS? Daarnaast worden good practices uitgewisseld om van elkaar te leren en te inspireren. U gaat naar huis met verschillende formats voor de beoordeling van een PWS en concrete ideeën voor presentatievormen.

Kosten
Opfriscursus: 125 euro per persoon.
Verdiepingscursus: 125 euro per persoon. (Dit geeft toegang tot beide middagen. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden. Ook als je slechts 1 middag aanwezig bent, blijven de kosten 125 euro)

Aanmelden
Bij de coördinator van jouw school of [email protected]

Studiebelasting
15 uur totaal, waarvan:
Opfriscursus - 5 uur
Verdiepingscursus - 2 x 5 uur

Opfriscursus (dezelfde cursus op 4 verschillende scholen)
Oscar Romero, Hoorn (dinsdag 12 februari 2020)
Kennemer College, Beverwijk (donderdag 30 januari 2020)
Erfgooiers College, Huizen (dinsdag 21 januari 2020)
Metis Montessori Lyceum, Amsterdam (dinsdag 4 februari 2020)

Tijd:                14.00-17.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur)

Verdiepingscursus  (op de VU)
Effectieve feedback en begeleiding PWS (dinsdag 10 maart 2020)
Presentatievormen en beoordelen PWS (dinsdag 24 maart 2020)

Tijd:                 14.00-17.00 uur

Wil je graag aan de slag met onderwijskundige vraagstukken over de aansluiting vo-wo? Het Pre-University College (PUC) heeft voor jou als docent van een deelnemende school een aantal professionaliseringsteams PLG) ontwikkeld. Elk van deze teams behandelt een specifiek probleem uit de schoolpraktijk. Samen met andere scholen kijk je naar oplossingen die je vervolgens in je eigen school kunt gebruiken.

Het Pre-University College (PUC) heeft  voor jou als docent van een deelnemende school een aantal professionaliseringsteams ontwikkeld. Elk van deze teams behandelt een specifiek probleem uit de schoolpraktijk, waar binnen de eigen school misschien geen ruimte voor is.
Bijvoorbeeld 'het verhogen van de schrijfvaardigheid van leerlingen', 'het begeleiden van ongemotiveerde leerlingen', 'het invoeren van aspecten van Gepersonaliseerd Onderwijs', 'het vergroten van de onderzoekscomponent bij alfa- en gamma-vakken' of 'de didactiek van het Literatuuronderwijs'. 

In zes sessies ga je met collega-docenten en experts van de Vrije Universiteit Amsterdam aan de slag met een actueel vraagstuk. De uitkomsten van deze sessies worden gedeeld en kunnen door docenten uit het scholennetwerk worden ingezet in het onderwijs.

De eerste bijeenkomst (september / oktober) staat in het teken van kennismaking, introductie en bespreking door een expert van een relevante publicatie. Dat kan een rapport van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zijn of een wetenschappelijke publicatie over schrijfonderwijs. Die publicatie wordt uitgedeeld tijdens de eerste bijeenkomst en vormt het 'huiswerk' voor de tweede bijeenkomst (na de herfstvakantie).
Tijdens de tweede bijeenkomst (na de herfstvakantie) zullen we op basis van de publicatie brainstormen over interventies in de eigen school en wie daar organisatorisch voor moet worden benaderd.
De derde bijeenkomst is een werkbezoek aan een school die voorop loopt of experimenteert op het relevante gebied.
De vierde bijeenkomst is een inhoudelijke voorbereiding op een interventie (project, lessenserie, workshop voor collega’s etc) op de eigen school.
In de vijfde bijeenkomst wordt geëvalueerd en op basis van de eigen ervaring een workshop voorbereid voor het PUC-netwerk.
Tijdens de zesde bijeenkomst kan de workshop dan ook daadwerkelijk worden gegeven.

thema's

 • Taalbeheersing
  Hoe kunnen we leerlingen helpen beter te formuleren bij het beantwoorden van toetsvragen, betogen en beschouwingen? Welke instructie of feedback zorgt voor verbetering? Hoe ziet een leerlijn schrijfvaardigheid er uit van primair tot universitair onderwijs?
 • Talentbeleid
  Welke 'zorgleerlingen' bereiken we niet met onze gebruikelijke coachingstechnieken? Hoe kunnen we juist hen toch motiveren om meer in beweging te komen? Wat kunnen we leren van coaches uit de sportwereld?
 • Gepersonaliseerd leren
  Hoeveel verantwoordelijkheid en vrijheid kunnen leerlingen zelf aan in hun ontwikkeling? Helpt het om de leerling vrij te laten in keuzes voor vakken, tijdsindeling en extra hulp? Wat is er nodig om leerlingen te ondersteunen in een meer 'gepersonaliseerd' leerproces?
 • Onderzoeksvragen alfa/gamma
  Onderzoek bij alfa- en gammavakken is een minder vanzelfsprekend onderdeel van schoolvakken, terwijl onderzoekend leren en leren onderzoek doen een uitdagende en motiverende rol kan spelen. Welke vragen, methodes en data zijn geschikt voor het middelbaar onderwijs? Hoe begeleid je een leerling in alfa/gamma-onderzoek en hoe integreer je onderzoekend leren in je lespraktijk?
 • Literatuuronderwijs
  Literatuur kan een inspirerend onderdeel zijn van de lessen Nederlands, moderne vreemde talen en klassieke talen. Maar wat spreekt leerlingen aan? En wat is een goede opbouw van literatuuronderwijs? Wat is er nodig om leerlingen zelf aan het lezen te krijgen?


Aanmelden
Bij de coördinatoren van jouw school

Tijdsindicatie

6 sessies van 2 uur en 18 uur onderzoektijd

Locatie

Vrije Universiteit Amsterdam