Nieuws

 

Be Prepared
Maandag 15 oktober was het dan zover. De tweede editie van het programma Be Prepared, dat onderdeel uitmaakt van het Pre-University College,  ging  van start met ruim 80 leerlingen uit 5 VWO.  Deze drie daagse training is speciaal ontwikkeld voor aankomend studenten waarvan de ouders niet hebben gestudeerd aan een (Nederlandse) universiteit. Het doel ervan is om leerlingen te ondersteunen in het maken van een goed gemotiveerde studiekeuze. Vijftien student-coaches hielpen de leerlingen bij hun opdrachten en maakten hen wegwijs binnen de VU.

Via workshops en diverse colleges kregen de leerlingen inzicht in hun eigen keuzeproces en hun motivaties. Storytelling moedigde ze aan om actief te reflecteren op die eigen keuzes door het onderzoeken van hun studieloopbaan tot nu toe. Wat maakt dat je nu in 5vwo zit, en wat heb jij nodig om succesvol te zijn in je studieloopbaan. Gastspreker Vinod Subramaniam, Rector Magnificus van de Vrije Universiteit, vertelde de leerlingen bijvoorbeeld over belangrijke keuzes tijdens zijn academische loopbaan en de motivaties die daarbij een rol speelden. Hij raadde de leerlingen aan: blijf kritisch, maar nieuwsgierig! Maak jouw studietijd een tijd van mogelijkheden door soms een grote, onbekende stap te nemen. Het programma ging over het ontdekken van je eigen competenties en op welk vlak je nog kon groeien.

Tijdens de slotavond, die werd bijgewoond door enthousiaste ouders, leerlingen, student-coaches en docenten, presenteerden de leerlingen hun eindopdracht. Iedereen was er getuige van dat deze leerlingen in korte tijd alle tools in handen hadden voor een goed gemotiveerde studiekeuze.

Jaarlijkse bijeenkomst schoolleiders
Donderdag 27 september jl. organiseerde het Pre-University College voor de vierde keer de jaarlijkse bijeenkomst voor de schoolleiders en bestuurders van het scholennetwerk.  De opkomst was hoog;  bijna alle 45 scholen waren vertegenwoordigd. De middag werd geopend door Marjolein Jansen. Zij  heette iedereen welkom en benadrukte dat uitwisseling van kennis  en het netwerken belangrijk is in deze bijeenkomst. Ze bood daar de ruimte voor aan. Erna Klein Ikkink, directeur van Student & Onderwijs Zaken,  nam het over en  vertelde over het belang van het Pre-University College dat tot doel heeft het vo-onderwijs te kunnen ondersteunen in de voorbereiding van de leerlingen voor het vervolgonderwijs. Het aangepast convenant, noodzakelijk vanwege de 22 nieuwe scholen die er dit jaar zijn bijgekomen  en de diverse soorten  lidmaatschappen,  kwam ter sprak. Met het ondertekenen van het nieuwe convenant committeerden de scholen zich dan ook aan het scholennetwerk.

Meindert Flikkema, coördinator van het Pre-University College domein Gamma, besprak aan de hand  van kengetallen over de periode 2016-2018 de huidige en toekomstige stand van zaken van het Pre-University College. Hieruit kon een aantal belangrijke conclusies worden getrokken. Zo is de afnemende  keuze van leerlingen voor het alfa-profiel duidelijk terug  te zien. De animo voor deze masterclasses loopt terug.  De Bèta en Gamma masterclasses zijn onder leerlingen heel populair. De conclusie was dan ook dat er onder leerlingen een bewustwording op gang moet komen dat het volgen van een masterclass een verbreding oplevert van kennis, en niet zozeer is bedoeld als cv-building.
Duidelijk was ook dat het slagingspercentage was teruggelopen door de strengere eisen, maar met 80% toch nog steeds aan de hoge kant is. Een derde van de leerlingen vond de masterclasses zelfs makkelijker dan verwacht. Het aandeel eerstegeneratie leerlingen staat  40% dus ook qua doelstelling bereikt het Pre-University College de juiste leerlingen.

De middag werd succesvol afgesloten met een aantal korte workshops over de diverse programma’s van het Pre-University College.Zoals: Professionaliseringsteams, nascholing profielwerkstukstarter, een gesprek over Loopbaan ontwikkeling (LOB) op school en wat is er nodig voor scholen en vu?, een voorbeeld van een masterclass: de oefenrechtbank en een gesprek over de waarde van evalueren en kengetallen.
 

College Wetenschappelijke literatuur zoeken voor VO-leerlingen
Op dinsdag 25 september jl organiseerde het Pre-University College samen met de Bètapartners een middag Wetenschappelijke Literatuur Zoeken voor ruim 400 vo-leerlingen. In het college leerden de leerlingen de basisvaardigheden die zij nodig hebben om wetenschappelijke artikelen te zoeken, te beoordelen en te gebruiken. Bijvoorbeeld voor hun profielwerkstuk. De middag begon met een interactief college over het zoeken van wetenschappelijke literatuur. Daarna konden de leerlingen, met hulp van studenten van de VU, op zoek gaan naar bronnen in de Databank van de VU; iets waar ze normaal natuurlijk nooit toegang tot hebben.

De ingang naar de artikelen helpt leerlingen om het niveau van hun profielwerkstuk te verhogen en om alvast te wennen aan wetenschappelijke literatuur voordat ze als eerstejaars de deuren van een universiteit binnenstappen. Veel leerlingen waren dan ook zichtbaar blij met de schatkist aan wetenschappelijke informatie waarin ze de parels voor hun profielwerkstuk hebben gevonden.