Derde-klasprofielkeuze traject

Veel derdeklassers denken dat het maken van de profielkeuze een “alles bepalende” keuze is, waarmee ze hun mogelijkheden voor het kiezen van een studie of een carrière beperken. En dat terwijl ze meestal nog helemaal niet weten wat ze later willen gaan doen. Ze denken dat de NT en NG profielen de meeste “zekerheid” bieden om goed voorbereid te zijn op een studie, omdat je dan zoveel mogelijk opties open zou houden voor vervolgstudies. Dat ligt genuanceerder. Het Pre-University College heeft een programma over het maken van je profielkeuze, dat derdeklassers uit het scholennetwerk van de VU kunnen volgen.

Doel van het traject

Het profielkeuze traject wil de derdeklassers een genuanceerder beeld geven over: 

  • het belang van de profielkeuze, dat dat lang niet het enige moment in hun leven is waarop ze kiezen: er zijn nog veel momenten in het leven waarop keuzes kunnen worden bijgesteld;
  • hoe zij het belang van de “zekerheid” keuze kunnen afwegen tegen het belang van de “je talent / waar je interesse ligt” keuze;
  • voor welke studies NT en NG profielen precies vereist zijn en welke studies je kunt doen met EM en CM profielen;
  • verschuivingen in de arbeidsmarkt, waar veel banen verdwijnen en heel nieuwe opduiken. Bovendien is er een trend dat kandidaten meer worden geselecteerd op basis van competenties en minder op studie.

In het traject gaan de derdeklassers met studenten van de VU kijken naar hun profielkeuze en horen zij meer over hoe de VU studenten die keuze zelf hebben gemaakt. Daarnaast is het “ervaren” van wetenschap een onderdeel van het traject.

Globaal programma

Weekend van de Wetenschap
Alle derdeklassers van de scholen van het scholennetwerk worden uitgenodigd voor het nationale Weekend van de Wetenschap. Dit weekend vindt plaats in het eerste weekeinde van oktober. Tijdens die dag kunnen de leerlingen met een grote variëteit aan vakgebieden kennismaken, waarbij ook verschillende masterclasses van het Pre-University College worden gepresenteerd. Studenten van de VU staan bij de stand van het Pre-University College om groepjes leerlingen op te vangen en te begeleiden naar onder andere Pre-University College activiteiten, hun uit te leggen wat er allemaal te doen is tijdens de wetenschapsdag en hun vanuit eigen ervaring te vertellen over wat studeren inhoudt.

Scholenbezoek op maat
In de periode van november tot februari kunnen scholen zich aanmelden voor een interactieve sessie met jonge VU-docenten en -studenten, die vertellen over hun profielkeuze, de studies die zij gedaan hebben/doen, de baan die ze nu hebben en waarom ze daarvoor gekozen hebben en welke vragen ze zich onderweg gesteld hebben. Na een plenair gedeelte, waarin een jonge life science/bèta-docent of een jonge alfa/gamma-docent zijn/haar verhaal doet, splitst de groep zich op in kleine groepjes, die elk apart gaan speeddaten met een student. Tijdens de speeddate gaan de leerlingen met de student in gesprek over hun profielkeuze. 


Contact: 
Loes Mulders, Projectleider