VoorUit

Achtergrond

VoorUit is een participatieproject waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het doel van VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie van de wijk door participatie van bewoners te bevorderen. VoorUit staat altijd open voor nieuwe studenten!

De studenten zijn afkomstig van de VU en UvA en werken in 9 wijken in Amsterdam: de Kolenkitbuurt, Laan van Spartaan, Geuzenveld, Osdorp de Punt, Osdorp de Reimerswaalbuurt, Slotermeer-Oost, Slotermeer-West, Slotervaart en de Molenwijk.

Ontstaan

In 2007 wilde Karel Waagenaar, directeur van W&S Transition- en Interimmanagement, het 25-jarig jubileum van zijn bedrijf vieren door bij te dragen aan een maatschappelijk relevant project. Samen met Liora Eldar kwam hij op het idee om een project op te zetten geïnspireerd op het ‘open apartments project’ van de Ben-Gurion University of the Negev in Israël. Naar voorbeeld van dit project is in 2007 VoorUit in Amsterdam met zestien studenten van start gegaan in Osdorp en Slotervaart.

Werkwijze

Om de doelstelling te behalen focust VoorUit zich op drie pijlers: Ontmoeting, Taal en Talent en Actief Burgerschap. Deze pijlers zijn per wijk verwerkt in een plan. Hierin is achtergrond informatie van de buurt opgenomen, zijn statistieken verwerkt en zijn de aandachtspunten per wijk, opgesteld door de corporaties, benoemd. Aan de hand van dit plan en door rekening te houden met de vraag van bewoners bieden de studenten voor iedere wijk passende activiteiten aan, van conversatieles tot een vlogclub. Doordat de studenten werken in de buurt waar ze wonen, staan de studenten dichtbij de bewoners en weten ze veel over wat er speelt binnen de buurt. In samenspraak met bewoners en partners kan er zo voor elke wijk maatwerk geboden worden.

Ontmoeting: Doordat VoorUit voornamelijk actief is in wijken waarin er sprake is van leegstand en tijdelijke verhuur in verband met sloop- en innovatiewerkzaamheden is er een verminderde betrokkenheid bij de woonomgeving. Juist daarom is het van belang dat VoorUit zich binnen deze wijken richt op ontmoeting.
Taal en Talent: VoorUit helpt bewoners hun weg te vinden in de maatschappij, middels educatieve en vraaggerichte activiteiten.
Actief burgerschap: VoorUit gelooft in de kracht van bewoners en stimuleert daarom actief burgerschap op ieders niveau.

Wie zoeken wij?

VoorUit werkt met aanpakkers die niet bang zijn voor een volle agenda. Studenten met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel die houden van werken met mensen en prima functioneren binnen een team. Tenslotte zoeken wij studenten van de VU of UvA, we kunnen studenten van andere instellingen helaas niet plaatsen. Kijk voor meer info op de website van VoorUit.

VoorUit VU