VU in cijfers

Op deze pagina staan actuele cijfers over de studenten en medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam. De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag 2018 van de VU.

Bij de gegevens over studenten hebben de jaartallen betrekking op de collegejaren. Bij de gegevens over medewerkers worden kalenderjaren gebruikt. 


Studenten en opleidingen

In het collegejaar 2018-2019 had de VU in totaal 24.567 studenten.

Het aantal bachelorstudenten was 14.425, het aantal masterstudenten 10.142. Daarvan waren 5.025 internationale studenten. 

De VU telde in 2018 91 bacheloropleidingen en 45 masteropleidingen.

Medewerkers

Bij de VU werkten in het jaar 2018 4.602 medewerkers. 601 van hen waren promovendi.

Het percentage vrouwelijke hoogleraren lag op 23.4%.

Promoties

Promoties per faculteit 2017-2019

faculteit201720182019
GNK153143142
BETA052109
FGB414941
FSW212315
SBE252931
FRT0825
FGW131522
RCH141613
THK1896
FEW*77560
ALW*32160
THE**17170
totaal411433404

* In de loop van 2018 zijn ALW en FEW samengevoegd tot Beta.

** In de loop van 2018 is THE van naam gewijzigd naar FRT.