Eerstejaars studenten

Eerstejaars studenten zijn studenten die voor het eerst aan een bachelor of een master aan de VU beginnen. Studenten die ‘switchen’ van opleiding binnen de VU, zijn in deze cijfers niet meegenomen. Dit is ongeveer 10% in van het totaal aantal ingeschreven eerstejaars bachelorstudenten in 2015-2016.


Totaal aantal eerstejaars studenten per faculteit 2012-2015
Totaal aantal eerstejaars studenten per faculteit 2012-2015 afb


Totaal aantal eerstejaars studenten bachelor en master 2012-2015
Totaal aantal eerstejaars studenten bachelor en master 2012-2015 afb


Eerstejaars bachelorstudenten per faculteit 2012-2015
Eerstejaars bachelorstudenten per faculteit 2012-2015 afb


Eerstejaars masterstudenten per faculteit 2012-2015

Eerstejaars masterstudenten per faculteit 2012-2015 afb

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten aan de VU daalde in 2015 met 12,4 procent naar 4.005, de landelijke daling is 0,9%. Bij de eerstejaars masterstudenten was juist een stijging van 7,7 procent tot 1.736, vergelijkbaar met de landelijke stijging van 8,3%.

Voor de daling van het aantal eerstejaars studenten zijn twee redenen aan te voeren: 

  • Voor de grote opleidingen Gezondheidswetenschappen en Gezondheid & leven is in 2015 een numerus fixus ingevoerd. Dat verklaart ongeveer de helft van de afname van het aantal eerstejaars, namelijk zo’n 300 studenten.
  • De andere reden is dat er landelijk een verschuiving is naar de technische opleidingen in vooral Wageningen, Delft en Eindhoven. Die groeien zo’n tien procent.