In de media

Vaste columns van VU sportwetenschappers:

> Werkende wetenschap | de experts van EXPOSZ - opleider in sport en zorg - belichten in Sport Knowhow XL sportwetenschappelijke artikelen en bespreken hoe de bevindingen toegepast kunnen worden in de praktijk.

> Column van Peter Beek | de decaan van de Faculteit der Bewegingswetenschappen geeft in deze serie artikelen in Sportgericht allerlei interessante uitgangspunten en overwegingen met betrekking tot het thema motorisch leren.