Webredacties

Binnen de VU-organisatie is Communicatie & Marketing het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over de VU-website. De eindredactie ziet onder andere toe op de kwaliteit van de op de VU-website aangeboden informatie, zorgt voor de noodzakelijke afstemming en geeft voorlichting aan gebruikers.

Contactgegevens webredacties faculteiten

De websites van de faculteiten worden beheerd door hun eigen webredacties. 

Faculteit der Bétawetenschappen[email protected]
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen[email protected]
Faculteit der Geesteswetenschappen[email protected]
Faculteit der Geneeskunde - VUmc School of Medical Sciences
[email protected]
Faculteit Religie en Theologie
[email protected]
Faculteit der Rechtsgeleerdheid[email protected]
Faculteit der Sociale Wetenschappen[email protected]
Faculteit der Tandheelkunde - Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
[email protected]
School of Business and Economics
[email protected]