FAQ

1. Wordt het rapport over mijn klacht gepubliceerd?
De VU publiceert in principe niets, afgezien van de geanonimiseerde rapportages op de website van de VSNU. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan de VU ervoor kiezen om toch iets naar buiten te brengen. De VU gaat hier terughoudend mee om.

2. Kan ik ook direct een klacht indienen of moet ik eerst naar een vertrouwenspersoon?
U kunt direct een klacht indienen bij het College van Bestuur. Het is echter raadzaam om vooraf contact te zoeken met een van de vertrouwenspersonen. Zij kunnen u adviseren over de juiste wijze om de klacht in te dienen.

3. Is er ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon?
Op dit moment zijn er 2 vrouwelijke vertrouwenspersoon, namelijk mevrouw Faustina Doufikar-Aerts en mevrouw Lieke Coenraad.

4. Waarom duurt de afhandeling van mijn klacht zo lang?
De CWI doet haar uiterste best elke klacht zo goed mogelijk en zo voortvarend mogelijk te behandelen. Soms kan het zijn dat de behandeling van uw klacht vertraging oploopt doordat een andere klacht voorrang vraagt. Ook is het mogelijk dat gedurende het onderzoek informatie naar boven komt die maakt dat de zaak meer uitzoekwerk vraagt. De CWI doet geen uitspraken over de doorlooptijd van een procedure.

5. Waarom is mijn klacht ongegrond verklaard terwijl ik niet door de CWI gehoord ben?
Het kan voorkomen dat uw klacht ontvankelijk is, maar niet valt onder de academische verantwoordelijkheid van de VU. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het geen wetenschappelijke publicatie betreft, of wanneer desbetreffende publicatie niet tot stand is gekomen onder academische verantwoordelijkheid van de VU, maar onder de (academische) verantwoordelijkheid van een andere organisatie.

6. Kan ik ook anoniem een klacht indienen?
U kunt aangeven dat u anoniem wilt blijven voor de CWI en het CvB. Uw naam, functie en contactgegevens moeten wel bekend zijn bij ten minste een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen garanderen vertrouwelijkheid en zullen uw gegevens niet prijsgeven.

7. Ik heb een klacht over een lid van het CvB, waar kan ik die indienen?
U kunt uw klacht indienen bij de Raad van Toezicht van de VU, via de secretaris
Drs. M.A.C. Vermeulen (Annemarie): m.a.c.vermeulen@vu.nl.

8. Ik ben zelf geen medewerker van VU of VUmc. Kan ik toch een klacht indienen tegen een medewerker van VU of VUmc?
Ja. Voor u gelden precies dezelfde richtlijnen bij het indienen van een klacht als voor een medewerker van VU of VUmc. Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon van het cluster van faculteiten waaronder het vakgebied valt waar de klacht betrekking op heeft.

9. Ik ben zelf geen medewerker van VU of VUmc. Kan ik ook bij een vertrouwenspersoon terecht?
Ja. Voor u gelden precies dezelfde richtlijnen bij het indienen van een klacht als voor een medewerker van VU of VUmc.

Mocht uw vraag hier niet tussen staan, dan kunt contact opnemen met Drs. F. Smitskamp (Fieke), f.smitskamp@vu.nl, 020-59 85338 (ma t/m do).