Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc

Het onderwerp wetenschappelijke integriteit staat hoog op de agenda’s van Nederlandse universiteiten. Binnen de Vrije Universiteit en het VU Medisch centrum rust op alle werknemers een eigen verantwoordelijkheid voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

VU en VUmc onderschrijven de Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die per 1 oktober 2018 van kracht is geworden.

VU en VUmc werken er hard aan om te zorgen dat al hun wetenschappelijke medewerkers goed op de hoogte zijn van de landelijke gedragscode van de VSNU en de recente ontwikkelingen op het gebied van beleid rondom wetenschappelijke integriteit. Desondanks kunnen er situaties ontstaan waarin er iets lijkt te zijn misgegaan.

VU en VUmc hebben een gezamenlijke regeling voor de afhandeling van klachten op het gebied van wetenschappelijke integriteit. In de klachtenregeling staat onder meer beschreven hoe de klachtenprocedure eruit ziet, welke functionarissen daarin een rol spelen en wat u kunt verwachten als er een klacht is ingediend.

Algemene vragen kunt u stellen aan drs. F. Smitskamp (Fieke), beleidsadviseur wetenschappelijke integriteit en ambtelijk secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI): f.smitskamp@vu.nl, 020-59 85338 (ma t/m do).
De vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit zijn gegroepeerd per cluster van faculteiten (Alfa, Bèta, Gamma, Medisch). U kunt de vertrouwenspersonen vinden op de pagina Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit.

Zie voor meer informatie ook deze pagina's:
1 Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
2 Klacht indienen
3 Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc
4 Landelijk orgaan voor Wetenschappelijke Integritriy (LOWI)
5 Anonieme publicatie
   FAQ