Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc

“Ik ben onterecht niet vermeld op een publicatie.”
“Wij hebben onenigheid over de auteursvolgorde.”
“Mijn collega kopieert mijn teksten zonder naar mij te verwijzen.”
“Ik heb een collega betrapt op slordigheden.”

Wetenschappelijk onderzoek moet betrouwbaar en integer zijn. De Vrije Universiteit en Amsterdam UMC Lokatie VUmc (hierna VUmc) zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. VU en VUmc onderschrijven de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die sinds 1 oktober 2018 van kracht is. VU en VUmc zorgen ervoor dat al hun wetenschappelijke medewerkers goed op de hoogte zijn van de gedragscode  en de recente ontwikkelingen op het gebied van beleid rondom wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwenspersoon
Voor een goede inschatting van de situatie kan het nuttig zijn met een vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. De vertrouwenspersoon weet immers veel over de klachtenprocedure en kan u goed informeren. Bij de VU zijn er meerdere Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit. U bent vrij om deze zelf te kiezen. Lees meer op de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit pagina.

Klachtenregeling VU-VUmc
Bij een vermoede schending van de wetenschappelijke integriteit kunt u gebruik maken van uw klachtenrecht. Iedereen heeft dit recht. In de Klachtenregeling VU-VUmc staat de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit beschreven, welke functionarissen hierin een rol spelen en wat u kunt verwachten. Lees meer over een Klacht indienen en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc.

Heeft u vragen?
In de FAQ leest u de antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? U kunt deze stellen aan Nathalie Trifkovic, beleidsadviseur wetenschappelijke integriteit en ambtelijk secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI): [email protected], 06 38 17 07 57.

Zie voor meer informatie ook deze pagina's:                                                                WI illustratie klein
1 Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
2 Klacht indienen
3 Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc
4 Landelijk orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)
5 Anonieme publicatie
6 FAQ