Klacht indienen

Wanneer u besluit een formele klacht in te dienen, kunt u dit doen door uw klacht te versturen aan het College van Bestuur van de VU (CvB). Dit geldt ook wanneer u een klacht op het gebied van wetenschappelijke integriteit wilt indienen over een medewerker van VUmc. U kunt uw klacht zowel op papier (voorzien van een handtekening) als per e-mail indienen. Hieronder treft u gegevens over adressering:

Per post:

o.v.v. “vertrouwelijk”

Vrije Universiteit Amsterdam
College van Bestuur
t.a.v. de Rector Magnificus
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

Per e-mail:

o.v.v. “vertrouwelijk”

p.g.j.oosterhuis@vu.nl (Paulien Oosterhuis, secretariaat Rector Magnificus)

Vermeld bij uw klacht altijd in ieder geval uw naam, functie, adresgegevens en een e-mail adres. Daarnaast dient u duidelijk te vermelden tegen wie uw klacht gericht is, wat uw klacht precies inhoudt, en waarom de klacht wat u betreft over wetenschappelijke integriteit gaat. Indien nodig kunt u uw klacht onderbouwen met bijlagen. In het geval dat u een klacht over plagiaat indient, dient u zowel de originele bron als het volgens u geplagieerde tekstgedeelte aan te leveren. Het CvB zal uw klacht in ontvangst nemen en ter beoordeling en eventuele behandeling doorsturen aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI).