Vertrouwenspersoon WI

Soms kan er een vermoeden rijzen van een schending van de wetenschappelijke integriteit door een wetenschappelijk medewerker van VU of VUmc. Indien u het vermoeden heeft van een schending van de wetenschappelijke integriteit zoals bijvoorbeeld van plagiaat, het manipuleren van onderzoeksgegevens of de fabricatie van onderzoeksgegevens, is het raadzaam om contact te zoeken met een van de vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon is er om diegene die zich tot hem/haar wendt te adviseren en/of bij te staan. Hij/zij kan met u meedenken over de aard van de situatie, de ernst van de zaak en kan u adviseren over de juiste route. In sommige gevallen kan hij/zij bekijken of het mogelijk is om tussen partijen te bemiddelen. Desgewenst kan de andere partij zich laten bijstaan door een van de overige vertrouwenspersonen of door een andere persoon van zijn/haar eigen keuze.

Soms zal een vertrouwenspersoon adviseren een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur van de VU (CvB). De klacht zal dan door het CvB worden doorgezonden aan de vaste Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI). Op het tabblad ‘CWI VU-VUmc’ leest u meer over de procedure van de CWI. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het op de juiste wijze indienen van een klacht.

Vier clusters

De vertrouwenspersonen zijn gegroepeerd per cluster van faculteiten (Alfa, Bèta, Gamma, Medisch). Voor een goede inschatting van de situatie kan het raadzaam zijn om een vertrouwenspersoon te kiezen vanuit het cluster van het onderwerp waar de kwestie over gaat. U bent echter vrij om zelf een vertrouwenspersoon uit te kiezen; u kunt dus ook een vertrouwenspersoon uit een ander cluster benaderen.

Vertrouwenspersonen namens het Alfa cluster (FGW en GGL)

Prof. dr. Koen GoudriaanFaculteit der Geesteswetenschappenk.goudriaan@vu.nl020-696 3831emptyemptyOp afspraak
Prof. dr. Faustina Doufikar-AertsFaculteit der Godgeleerdheidf.c.w.doufikar-aerts@vu.nl020-59 86608HG-2E-05

Vertrouwenspersonen namens het Bèta cluster (FEW en FALW)

Prof. dr. Herman VerhoefFaculteit der Aard- en Levenswetenschappenh.a.verhoef@vu.nlBereikbaar via e-mail W&N Gebouw,
Kamer H-120,
op afspraak
Prof. dr. Frans van LunterenFaculteit der Exacte Wetenschappenf.h.van.lunteren@vu.nl 020-59 87979
Best bereikbaar via e-mail
W&N Gebouw,
kamer U-260,
op afspraak

Vertrouwenspersonen namens het Gamma cluster (RCH, FEWEB, FSW)

Prof. mr. Lieke CoenraadFaculteit der Rechtenl.coenraad@vu.nl020-59 86 288  Gebouw Initium, op afspraak
Prof. dr. Bert KlandermansFaculteit der Sociale Wetenschappenp.g.klandermans@vu.nl020-59 87996Hoofdgebouw Kamer 1A-73,
langslopen kan ook zonder afspraak

Vertrouwenspersonen namens het Medische cluster (VUmc, ACTA, FGB)

Prof. dr. Jan HeimansVUmc, Faculteit der Geneeskundejj.heimans@vumc.nlBereikbaar via e-mailOp afspraak
Prof. dr. Siebren MiedemaFaculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappens.miedema@vu.nlBereikbaar via e-mailOp afspraak
Prof. dr. Cor van LoverenACTA, Faculteit der Tandheelkundec.v.loveren@acta.nl020-59 80662ACTA-gebouw
Kamer 13N-57,
langslopen kan ook zonder afspraak

Bereikbaarheid vertrouwenspersonen: in diverse gebouwen zijn kantoorruimtes alleen toegankelijk met een geautoriseerde pas. Het is dus niet bij alle vertrouwenspersonen mogelijk om zonder afspraak langs te lopen. U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.