Minoren

Universiteitsminoren

Een minor is een samenhangend pakket van studieonderdelen in een bepaalde discipline of op een bepaald thema. Iedere bacheloropleiding van de VU heeft in het eerste semester van het derde bachelorjaar een zogeheten profilieringsruimte. Als student kun je deze ruimte invullen met onderdelen die passen bij de eigen ambities, interesses en kwaliteiten, bijvoorbeeld met vakken die je zelf gekozen hebt; met vakken die gelden als ingangseis voor een bepaalde master; met een (onderzoeks-)stage; of met een samengesteld samenhangend pakket van vakken: een minor. De VU kent universiteitsminoren en ‘gewone’, facultaire minoren.

Universiteitsminoren
Een universiteitsminor heeft een vaste omvang van 30 EC en is vooraf op kwaliteit getoetst door de universitaire commissie voor onderwijskwaliteit. De universiteitsminoren zijn daarmee VU-breed erkend. Alle bachelorstudenten van de VU kunnen zich inschrijven voor een universiteitsminor: je hebt vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je opleiding. Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen, omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval toestemming van je examencommissie voor de invulling van de profileringsruimte. Onderaan deze pagina vind je een lijst met universiteitsminoren.

Andere minoren
De meeste faculteiten bieden ook andere ‘gewone’ minoren aan. De omvang van deze minoren varieert van 15 tot 30 EC. Deze minoren staan soms open voor alle studenten, soms ook alleen voor studenten met een bepaalde voorkennis. Voor het volgen van deze minoren geldt dat er vooraf toestemming nodig is van de examencommissie van de eigen opleiding, tenzij expliciet in het OER is aangegeven dat deze minor bij jouw opleiding gevolgd kan worden. Kijk voor een omschrijving van deze minoren en de toegangseisen op www.vu.nl/minoren of bij de betreffende bacheloropleiding in de online studiegids.

  • FALW
  • FEW
  • Godgeleerdheid
  • Letteren
  • FSW
  • Wijsbegeerte

Aanmelding en inschrijving
Studenten van de VU kunnen zich inschrijven via VUnet . Als je geen universiteitsminor volgt, let dan goed op de geldende ingangseisen en goedkeuring door de examencommissie. Meer informatie hierover vind je bij de beschrijving van de verschillende minoren op www.vu.nl/minoren of bij de opleiding die de minor aanbiedt in de digitale studiegids.
Studenten van buiten de VU kunnen zich voor een minor inschrijven als bijvakker via de studentenportal VUnet. Voor meer informatie zie Ik ben een bijvakker .

Accreditatie
De kwaliteit van minoren wordt met het interne VU kwaliteitssysteem bewaakt. Minoren zijn niet geaccrediteerd zoals op zichzelf staande VU opleidingen dat wel zijn, maar leiden tot een VU certificaat. Als je een minor volgt binnen een bacheloropleiding is die opleiding wel geaccrediteerd volgens de regels van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Universiteitsminoren: 

Minor Brain and Mind
Minor Sport, Movement and Health
Minor De Religieuze Geschiedenis van Nederland
Minor Islam
Minor American Studies
Minor Inleiding in de West-Europese archeologie
Minor Aan de slag met Literatuur
Minor Psychologie en het Brein
Minor Transnational Law and Society
Minor Development Studies
Minor Entrepreneurship
Minor Frontiers of Multicultural Societies
Minor Goede doelen, filantropie en non-profits
Minor International Security
Minor Netwerken in de informatiemaatschappij
Minor Organizational Culture     
Minor Politicologie
Minor Filosofie en Wetenschap
Minor Ethiek en sociale filosofie
Minor Wetenschap ter discussie: historische controverses en filosofische dilemma's
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam