Aarde en economie BSc

Aarde en economie is een multidisciplinaire opleiding op het raakvlak van Aardwetenschappen en Economie. Studenten leren redeneren vanuit beide oogpunten en creatieve oplossingen te ontwikkelen die duurzaam zijn voor het landschap en voor economie en samenleving. Dergelijke oplossingen zijn nodig, omdat bijvoorbeeld de gevolgen van grondstofgebruik en klimaatverandering steeds meer invloed krijgen op de economie en onze leefomgeving. Denk aan energiegebruik, overstromingen, bosbranden, onregelmatige rivierafvoer, intensivering van orkanen en zeespiegelstijging. Aardwetenschappers weten hoe deze ‘global change’ functioneert en economen weten wat de sociaal-economische gevolgen ervan zijn. Het probleem is dat hun manier van denken niet altijd even goed bij elkaar past. Bij Aarde en economie leer je denken als aardwetenschapper, maar ook als econoom en beleidsmaker.

Het centrale leerdoel van de opleiding is dat de student relevante basisbegrippen, inzichten, methoden en technieken uit de fysische aardwetenschappen en de ruimtelijke economie en besluitvormingsprocessen leert beheersen en toepassen binnen het aardwetenschappelijke werkveld. De opleiding is opgezet als een bèta-gammaopleiding.

Het programma bestaat uit:

  • verplichte cursorische studieonderdelen
  • profileringruimte in twee minors, opgebouwd uit samenhangende keuzepakketten met een aardwetenschappelijke, of met een ruimtelijk-economische inhoud.
  • een bacheloronderzoek. Naast speciaal voor de Aarde en economie-opleiding ontwikkelde vakken, wordt er een beperkt aantal cursussen gevolgd samen met studenten Aardwetenschappen, of juist met studenten Economie.

Meer opleidingsinformatie is te vinden op de FALW-website.
Het jaarschema is te vinden op de FALW-website.
Een beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FALW-website.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam