Aardwetenschappen BSc

Met de bacheloropleiding Aardwetenschappen wordt beoogd studenten zodanige theoretische en praktische basiskennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van de aardwetenschappen en aanverwante bèta-disciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Aardwetenschappen of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.

Meer opleidingsinformatie is te vinden op de FALW-website.
Het jaarschema is te vinden op de FALW-website.
Een beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FALW-website.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50043569 asn.DC.title.asv.B.Aardwetenschappen asn.DC.coverage.asv.Natuurwetenschappen..Voltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Fac..der.Aard..en.Levenswetenschappen asn.faculty.asv.50013925