Archeologie (Ba)

De Oudheid bacheloropleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Oudheidkunde van de Faculteit der Geesteswetenschappen kennen een twee-majorenstructuur. De bacheloropleiding Archeologie is administratief opgedeeld in de majoren Mediterrane archeologie en West-Europese archeologie. Samen bieden deze een samenhangend beeld van de Europese archeologie in al haar facetten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de eerste major Mediterrane archeologie te combineren met de tweede major Oude geschiedenis. Deze combinatie is bij uitstek geschikt voor studenten met belangstelling voor maatschappelijke structuren en processen als demografische ontwikkelingen, migratie, de vorming van etnische groepen, urbanisatie en landbezit.

De volgende majorcombinaties zijn mogelijk: 

  • West-Europese archeologie + Mediterrane archeologie
  • Mediterrane archeologie + West-Europese archeologie
  • Mediterrane archeologie + Oude geschiedenis

Behalve de studieonderdelen binnen de twee majoren zijn er ook nog een aantal algemene vakken binnen het algemeen deel en heeft de opleiding een minorruimte (keuzeruimte).

Opleidingsschema (.doc)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50047471 asn.DC.title.asv.B.Archeologie asn.DC.coverage.asv.Kunst..Cultuur.en.Geschiedenis..Voltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Geesteswetenschappen asn.faculty.asv.50000030