Bedrijfskunde (BSc)

Bedrijfskunde is dé academische opleiding bij uitstek die je alle ingrediënten biedt om succesvol een organisatie te managen, zelf te ondernemen of organisaties van advies te voorzien. Als je je aangetrokken voelt tot het doorgronden van de complexiteit en dynamiek van het bedrijfsleven, werklust wil combineren met grenzeloze ambitie en een sterke analytische geest, dan ga je binnen de bedrijfskunde opleiding van de Vrije Universiteit de juiste mix vinden van academische diepgang en praktische relevantie om uitstekende werkgelegenheidskansen voor jezelf te creëren en jezelf te overtreffen.

Zakelijke dienstverlening
De studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit richt zich immers op bedrijfsprocessen van zakelijke dienstverlening. Voorbeelden van bedrijven die zich specialiseren in zakelijke dienstverlening zijn bv. banken en verzekeraars, distributeurs en logistieke dienstverleners, adviesbureaus, automatiseerders en internetondernemingen.

Dienstverleningsprocessen vind je echter ook terug in productie- of handelsondernemingen. Bedrijven leveren kun klanten immers in toenemende mate waardetoevoegende diensten bij hun producten (productondersteuning bij aankoop en gebruik, financieringsmogelijkheden, garanties en verzekeringen, opvolging onderhoudservice enz). Daarnaast zijn binnen dergelijke ondernemingen ook bedrijfsinterne dienstverlenende processen die essentieel zijn voor het creëren van toegevoegde waarde. Voorbeelden hiervan zijn interne adviesdiensten, financiën, automatiserings- en distributieactiviteiten.

Zakelijke dienstverlening vraagt intensief contact met de klant. Menselijke aspecten spelen daarom een cruciale rol in het dienstverleningsproces.

Acht kerndisciplines
Dienstverlening brengt de noodzaak met zich mee om niet alleen de ‘harde’ en analytische kant van de organisatie, zoals de structuur, de processen en de financiën, maar ook de ‘zachte’ kant, de mensen en de cultuur, goed te kennen. Om die reden leer je binnen de opleiding bedrijfskundige problemen analyseren vanuit acht kerndisciplines: strategie, marketing, financiering, management accounting, organisatiekunde, personeelsbeleid, logistiek en informatietechnologie.

De studie Bedrijfskunde is daarom een intensieve studie. Een groot deel van het onderwijs vindt plaats in interactieve vorm waarvoor je cases moet uitwerken, papers moet inleveren en de kans krijgt je werk te presenteren.

De bacheloropleiding Bedrijfskunde duurt drie jaar. In het eerste deel van het programma komen de kerndisciplines aan bod. Vervolgens kun je je specialiseren in voorbereiding op een masteropleiding of de arbeidsmarkt. Elk jaar telt 60 studiepunten, een studiepunt staat voor 28 uur studeren.

Aan het begin van elke periode is er op Blackboard een studiewijzer beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van de desbetreffende periode en ieder programmaonderdeel. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50051755 asn.DC.title.asv.B.Bedrijfskunde asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Voltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Fac..der.Economische.Wet..en.Bedrijfsk. asn.faculty.asv.50000043