Bestuurs- en organisatiewetenschap (BSc)

De bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap biedt een brede basisopleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap, die zich kenmerkt door een multidisciplinaire basis bestaande uit bestuurswetenschap,  organisatiewetenschap, politicologie, sociologie, communicatiewetenschap, economie en recht.  De opleiding heeft als centraal studieobject de inrichting en werking van organisaties in de publieke en de private sector, alsmede de interactie tussen publieke en private organisaties en de samenleving. In het onderwijsprogramma is op verschillende plaatsen keuzeruimte om een eigen accent aan te brengen. Zo is het mogelijk om meer nadruk te leggen op organisatie en communicatie, op beleid en bestuur, of op cultuur- en machtsprocessen binnen organisaties.

Doelstellingen en eindtermen
Jaarrooster

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50046583 asn.DC.title.asv.B.Bestuurs..en.organisatiewetenschap asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Gedrag.en.Maatschappij..Voltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Sociale.Wetenschappen asn.faculty.asv.50000042