Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen

Bewonder het vernuft van het lichaam
Wat verandert er aan het bewegingspatroon wanneer een sporter onder druk moet presteren? Verandert de waarneming van die sporter? Waar richten sporters hun aandacht op? Soms bezwijken sporters zelfs onder die druk. Is dat te voorkomen en zo ja, wat moet de sporter daarvoor doen?

Wie zich voor het eerst in een rolstoel voortbeweegt, ontdekt dat de menselijke arm niet gebouwd is voor deze vorm van voortbeweging. Kan een rolstoelgebruiker door training zijn prestaties verbeteren?

Tijdens de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen bestudeer je het menselijk bewegen vanuit verschillende invalshoeken. Afhankelijk van de vraagstelling en de gekozen invalshoek doe je dit met behulp van natuurwetenschappelijke, medisch-biologische, gedragswetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke methoden van onderzoek.

De bacheloropleiding Bewegingswetenschappen duurt drie jaar. In de eerste twee jaar volgt iedereen hetzelfde programma. In het derde jaar kies je een specialisatie in de vorm van een minor: een pakket van 30 studiepunten in de richting Sport, Gezondheid, Bewegingssysteem, Psychomotorische Therapie (PMT) of Sport- en Prestatiepsychologie. Voor studenten van andere (verwante) opleidingen wordt de Universiteitsminor Sport, Bewegen en Gezondheid aangeboden.

Het jaar is ingedeeld volgens de uniforme jaarindeling van de VU. Dat wil zeggen: twee periodes van acht weken en vervolgens een periode van vier weken. Hierna volgen nog een keer twee periodes van acht en een periode van vier weken.

Overzicht Bachelorprogramma 2016-2017

Na de bacheloropleiding kun je doorstromen in de Master Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health of in de tweejarige Research Master Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health (Research).

Doelstelling en eindtermen
De doelstelling en eindtermen van de opleiding staan beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam