Biologie BSc

De opleiding Biologie richt zich op de bestudering van alle verschijningsvormen van leven en natuur en de processen die zich daarbinnen afspelen, op het doen van wetenschappelijk onderzoek hiernaar en op de toepassing van de zo verworven kennis. De opleiding wordt gekenmerkt door het aanbieden van algemene kennis op alle in de biologie te onderscheiden organisatieniveaus (van molecuul tot ecosysteem) en daaropvolgend een specialisatie in één der subdisciplines van de biologie. Studenten volgen eerst een brede bacheloropleiding van drie jaar (inclusief een minor en een bachelorstage), daarna stromen ze door naar een meer gespecialiseerde masteropleiding. Met de bacheloropleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de biologie dat de afgestudeerde in aanmerking kan komen voor een algemene, brede of specialistische masteropleiding in de biologie. Dit kan een onderzoeksrichting zijn (bijv.biomoleculaire wetenschappen, bio-informatica & systeembiologie, ecologie, neurobiologie, ontwikkelingsbiologie), maar ook een opleiding op het gebied van wetenschapscommunicatie en onderwijs of een meer maatschappijgerichte opleiding (bijv. beleid, management en ondernemen).

Eveneens is het essentieel dat de afgestudeerde zich bekwaamd heeft in het verantwoord kiezen in wetenschappelijke problematieken. Om deze doelstellingen te bereiken is in de eerste plaats een brede biologische basisopleiding nodig met daarin ook aandacht voor algemene academische vorming. Daarnaast is het noodzakelijk dat de student gedurende enige tijd actief deelneemt aan het biologisch onderzoek.

Het jaarschema is te vinden op de FALW-website.
Meer opleidingsinformatie is te vinden op de de FALW-website.
Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FALW-website.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50043571 asn.DC.title.asv.B.Biologie asn.DC.coverage.asv.Gezondheid.en.Beweging..Natuurwetenschappen..Voltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Fac..der.Aard..en.Levenswetenschappen asn.faculty.asv.50013925