Biomedische wetenschappen BSc

De opleiding Biomedische Wetenschappen richt zich op de biologie van de gezonde en de zieke mens, op het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en verloop van ziektes en naar de mogelijkheden tot ingrijpen daarin.
De opleiding wordt gekenmerkt door het aanbieden van kennis op alle in de biomedische wetenschappen te onderscheiden organisatieniveaus: van het moleculaire niveau tot en met het niveau van humane populaties en de samenleving.

Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de biomedische wetenschappen dat de afgestudeerde bachelor is toegerust voor een algemene, brede of specialistische masteropleiding in de biomedische wetenschappen of een aanverwante discipline, of kan uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Om de doelstellingen te bereiken is naast een brede biomedische basisopleiding aandacht voor algemene en academische vorming noodzakelijk. Belangrijke aspecten hierbij zijn het leren samenwerken en communiceren met collega's van diverse disciplines en vakgebieden. Eveneens is het essentieel dat de afgestudeerde zich bekwaamd heeft in het verantwoord kiezen in wetenschappelijke problematieken. Daarnaast is het noodzakelijk dat de student gedurende enige tijd actief deelneemt aan het biomedisch onderzoek.

Meer opleidingsinformatie is te vinden op de FALW-website.
Het jaarschema is te vinden op de FALW-website.
Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FALW-website.

B Biomedische Wetenschappen
Naam opleidingsdeel Code
Honours Programme BMW A_HPBMW
Vervallen vakken BSc Biomedische wetens. AB_BMW-bezem
BSc BMW jaar 1 AB1_BMW
BSc BMW jaar 2 AB2_BMW
BSc BMW jaar 3 AB3_BMW
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam