Bacheloropleiding Criminologie

De bacheloropleiding Criminologie omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie jaren van elk 60 studiepunten.
Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling.
Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over de opleiding naar: www.vu.nl/criminologie

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam