Economie en Bedrijfseconomie (BSc)

De bacheloropleiding heeft tot doel om breed georiënteerde economen op te leiden die
i) in staat zijn tot een verantwoorde beroepsuitoefening in een economisch georiënteerd beroepsprofiel, en
ii) met succes kunnen instromen in nationale en internationale masterprogramma’s Economie, Bedrijfseconomie en/of Bedrijfskunde.
Centraal in de opleiding staat het combineren van praktische, op de beroepspraktijk gerichte, en academische kennis en vaardigheden.

Programma
De bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie duurt drie jaar. Elk jaar heeft een studielast van 60 studiepunten (EC) waarbij één EC staat voor 28 uur studeren. Het eerste jaar, de basisopleiding, is voor alle studenten hetzelfde. In het tweede jaar specialiseer je je in de richting van Algemene Economie of Bedrijfseconomie. Als je kiest voor Bedrijfseconomie bepaal je halverwege het tweede jaar of je je verder gaat specialiseren in Accounting, Finance of Marketing. Tijdens het tweede jaar verdiep je ongeacht je keuze voor een bepaalde richting ook je methodologische kennis en je ethisch en filosofisch denkkader.

De eerste helft van je derde jaar heb je een vrij in te vullen keuzeruimte. Je kunt deze periode gebruiken om een verdiepende minor aan de faculteit te volgen, al dan niet in combinatie met een stage, een minor te volgen aan een andere faculteit van de VU of aan een andere universiteit in het binnen- of buitenland. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma’s, zie. De tweede helft van het derde jaar rond je de bacheloropleiding af met een verdere verdieping in je specialisatierichting en het schrijven een scriptie.

Aan het begin van elke periode is er op Blackboard voor elk vak een Course Manual beschikbaar. Hierin vind je uitgebreide informatie over de leerdoelen, de inhoud, de onderwijs- en toetsvorm, de literatuur, en de vereiste en aanbevolen voorkennis van het vak.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50051756 asnDCtitleasvBEconomieenbedrijfseconomie asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFacderEconomischeWetenBedrijfsk asnfacultyasv50000043