Gezondheidswetenschappen BSc

Gezondheidswetenschappen gaat over gezondheid, gezondheidsproblemen en gezondheidszorg. De vakken zijn biologisch, medisch, psychologisch en sociaal-wetenschappelijk gericht. Een student leert onderzoek doen en meewerken in bedrijven en organisaties. Deze opleiding geeft een ideale basis om met de gezondheidsproblematiek in de volle breedte bezig te zijn. Studenten worden opgeleid tot deskundigen met kennis van de gezonde mens en de factoren die de gezondheid bedreigen of bevorderen. Een afgestudeerde kan bijvoorbeeld aan de slag in het onderzoek naar gezondheidsvraagstukken, het management van de gezondheidszorg en de bevordering van de volksgezondheid (voorlichting en preventie).

Het onderwijs binnen de opleiding wordt voor een groot deel georganiseerd en verzorgd door afdelingen van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Daarnaast participeren het VUmc en de faculteiten Bewegingswetenschappen (FBW), Psychologie en Pedagogiek (FPP), Sociaal-Culturele Wetenschappen (FSW) en Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB).

Het jaarschema is te vinden op de FALW-website.
Meer opleidingsinformatie is te vinden op de FALW-website.
Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling op de FALW-website.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50043572 asnDCtitleasvBGezondheidswetenschappen asnDCcoverageasvGedragenMaatschappij asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFacderAardenLevenswetenschappen asnfacultyasv50013925