Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba)

De Oudheid bacheloropleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Oudheidkunde van de Faculteit der Geesteswetenschappen kennen een twee-majorenstructuur. De majoren Grieks en Latijn zijn de twee componenten van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur. De twee majoren vormen een natuurlijke eenheid. Beide talen en culturen zijn meer dan duizend jaar beeldbepalend geweest voor de cultuur van het Middellandse-Zeegebied. De Romeinen zijn diepgaand beïnvloed door de Griekse cultuur en literatuur: er is nauwelijks een Romeinse auteur in wiens werk de sporen van Griekse voorbeelden niet zichtbaar zijn. Anderzijds hebben de Grieken hun best gedaan hun eigenheid te bewaren in de tijd dat ze deel uitmaakten van het Romeinse Rijk. De studie van de beide talen maakt het mogelijk de wisselwerking tussen de beide culturen te bestuderen in de oorspronkelijke talen. Hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan het vroege christendom.

De major Grieks kan ook met de major Nieuwbabylonisch/Assyrisch gecombineerd worden. Deze combinatie valt onder de opleiding Oudheidkunde, zie Oudheidkunde (BA). 

Behalve de studieonderdelen binnen de twee majoren zijn er ook nog een aantal algemene vakken binnen het algemeen deel en heeft de opleiding een minorruimte (keuzeruimte).

Opleidingsschema (.doc)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047472 asnDCtitleasvBGriekseenLatijnseTaalenCultuur asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030