Medische natuurwetenschappen BSc

De bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen is een brede opleiding waarin de combinatie van de exacte wetenschappen en de medische wetenschappen centraal staat. Na de opleiding kan je doorstromen naar de doorstroommaster Medical Natural Sciences, of naar een aantal andere gerelateerde masteropleidingen. De eerste twee jaar volgen alle studenten een vast programma. In het derde jaar zijn er verschillende keuzemogelijkheden die je kan gebruiken als oriëntatie op je vervolgopleiding. Zo zijn er trajecten die voorbereiden op een mogelijk toekomstig beroep als klinisch fysicus, leraar natuurkunde of leraar scheikunde.

De opleiding begint met een inleidend college over Medische Natuurwetenschappen. Daarnaast en daarna zijn er basisvakken in de natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica en uiteraard de medische wetenschappen, en practica waarin met name onderzoekvaardigheden in de natuurkunde en de scheikunde centraal staan. De smaakmaker van het eerste jaar is een project (Project Zenuwen) waar je goed beeld verkrijgt van de samenhang van de medische en exacte disciplines en van de maatschappelijke relevantie. Een tweede project (Project Kanker) wordt in het tweede jaar aangeboden. Een aantal van de projecten en oriëntaties wordt gedeeltelijk of geheel op het VU medisch centrum uitgevoerd.

Meer informatie

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50049401 asnDCtitleasvBMedischeNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvGezondheidenBeweging asnDCcoverageasvNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderExacteWetenschappen asnfacultyasv50000044