Van quantum tot molecuul

 
Vakcode:
X_420545
Periode:
Periode 3+4
Credits:
6.0
Voertaal:
Nederlands
Faculteit:
Faculteit der Exacte Wetenschappen
Coördinator:
prof. dr. J.T.M. Kennis
Examinator:
prof. dr. J.T.M. Kennis
Docenten:
prof. dr. ir. E.J.G. Peterman
prof. dr. J.T.M. Kennis
Lesmethode(n):
Hoorcollege, Werkcollege
Niveau:
200

Doel vak

Doel van het college is de introductie van de basis-concepten voor het
beschrijven van atomen, elektronische orbitals en moleculen m.b.v.
quantummechanische principes. Beoogd wordt enerzijds een beter inzicht
te verkrijgen in de fysische achtergronden van chemische eigenschappen
en anderzijds te zien hoe quantummechanische concepten zich vertalen in
meetbare grootheden.

Inhoud vak

De cursus is opgebouwd uit de volgende onderwerpen

• Introductie in de quantum wereld, golf-deeltje dualisme, de
Broglie relatie, Heisenberg onzekerheidsprincipe, Schrödinger
vergelijking, deeltje in een doosje, tunnelling, harmonische oscillator,
waterstofatoom, spin, de opbouw van het periodiek systeem
• Binding tussen atomen en opbouw van moleculen; valence bond
theorie, molecular orbital theorie, hybridisatie, waterstofbruggen,
Hückel theorie
• Moleculaire spectroscopie: vibrationele en electronische spectroscoie
• magnetische resonantie

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege gecombineerd met huiswerkopgaven.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Physical Chemistry, 10th edition (Oxford University Press), P. Atkins,
J.De Paula

Vereiste voorkennis

Fysica en Medische Fysica 1/2
Thermodynamica
Calculus
Mathematische methoden

Doelgroep

2MNW

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50625581 asnDCtitleasvVanquantumtotmolecuul asnperiodasv130 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnvoertaalasvN asnfacultyasv50000044 asnDCcoverageasvprofdrirEJGPeterman asnDCcoverageasvprofdrJTMKennis