Bacheloropleiding Notarieel recht

De bacheloropleiding Notarieel recht omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie jaren van elk 60 studiepunten.
Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling.
Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar www.vu.nl/notarieelrecht

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50051119 asn.DC.title.asv.B.Notarieel.recht asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Voltijd.en.deeltijd..Bachelor asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Rechtsgeleerdheid asn.faculty.asv.50000031