Oudheidkunde (Ba)

De Oudheid bacheloropleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Oudheidkunde van de Faculteit der Geesteswetenschappen kennen een twee-majorenstructuur. De bacheloropleiding Oudheidkunde biedt een brede kennismaking met de wereld van de Oudheid. Het algemene deel van de opleiding omvat onder andere een Basiscursus Oude Geschiedenis en cursussen Griekse en Romeinse Archeologie. Door de keuze voor een bepaalde majorcombinatie kan de student de eigen belangstelling tot gelding brengen, zonder dat de breedte van de opleiding daarbij in het geding komt.

Mogelijke majorcombinaties binnen de opleiding Oudheidkunde zijn:

  • Oudheidkunde I: archeologisch-historisch + Oudheidkunde II: taal en cultuur
  • Oudheidkunde bij Grieks + Grieks
  • Oudheidkunde bij Latijn + Latijn
  • Oudheidkunde bij Talen en Culturen van het Oude Nabije Oosten + Babylonisch-Assyrisch
  • Grieks + Babylonisch-Assyrisch
  • Oude geschiedenis + Mediterrane archeologie

Behalve de studieonderdelen binnen de twee majoren is er ook nog een aantal algemene vakken binnen het algemeen deel en heeft de opleiding een profileringsruimte (30 ec, eerste semester derde jaar). De profileringsruimte kan men naar eigen inzicht invullen. Er is een aanbod van afgeronde minorpakketten van 30 ec; men kan ook zelf een pakket samenstellen, waarvoor bij de examencommissie goedkeuring moet worden aangevraagd.  Bij sommige majorcombinaties wordt een bepaalde invulling van de profileringsruimte geadviseerd. 

Opleidingsschema (.doc)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50047473 asnDCtitleasvBOudheidkunde asnDCcoverageasvKunstCultuurenGeschiedenis asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderGeesteswetenschappen asnfacultyasv50000030