Samenspel van Genen en Omgeving

 
Vakcode:
P_BSAGEOM
Periode:
Periode 4
Credits:
6.0
Faculteit:
Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Coördinator:
prof. dr. M. Bartels
Examinator:
prof. dr. M. Bartels
Docenten:
dr. A.H.M. Willemsen
prof. dr. M. Bartels
Lesmethode(n):
Hoorcollege, Werkgroep
Niveau:
200

Doel vak

Inzicht in het belang van en de huidige stand van zaken m.b.t. gedrags-
en humane genetica en de toepassingen binnen de psychologie en
psychiatrie.

Inhoud vak

Tijdens dit vak wordt het belang van het samenspel van genen en omgeving
voor gedrag en ziekte besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de
stand van zaken m.b.t. de genetica van gedrag en psychiatrische
aandoeningen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de implicaties voor
de verschillende werkterreinen binnen de psychologie, zoals de
ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie en klinische psychologie.
Ook komen verschillende manieren van humaan genoom onderzoek zoals
epigenetica en assocatie-onderzoek aan bod.

Onderwijsvorm

7 Hoorcolleges, 14 werkgroepbijeenkomsten, 145 uur zelfstudie

Toetsvorm

- Eindtoets (meerkeuzevragen).
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Indien het vak niet met een voldoende is afgesloten, moet het hele vak
(werkgroepen+tentamen) het jaar erop opnieuw worden gevolgd.

Literatuur

Wordt later bekendgemaakt.

Intekenprocedure

Vanaf het tweede semester 2015-16 dienen studenten zich zelf voor het
hele vak in te tekenen, dus zowel voor het vak, de hoorcolleges, de
werkcolleges, en het tentamen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv51100915 asnDCtitleasvSamenspelvanGenenenOmgeving asnperiodasv140 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnfacultyasv50000041 asnDCcoverageasvdrAHMWillemsen asnDCcoverageasvprofdrMBartels