Scheikunde BSc

In de studiegids is informatie te vinden over het programma van de opleiding Scheikunde, de vakomschrijvingen, de belangrijkste regelingen en informatie over het inschrijven voor de vakken. De studiegids is gebaseerd op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding. In de OER staan alle belangrijke regelingen voor jou als student beschreven.

Naast de studiegids is alle informatie (zoals de contactgegevens, informatie over het studieadvies, honours, enz.) en zijn mededelingen over de opleiding terug te vinden op http://www.student.uva.nl/sck/.

De OER is te vinden op: http://student.uva.nl/sck/az/item/onderwijs--en-examenregeling-oer.html

Kijk voor het rooster op datanose.nl.


Doelstellingen en eindtermen

Met de opleiding wordt beoogd:

 • het aanbrengen van een gedegen theoretische en praktische basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de discipline;
 • het aanbrengen van de daarvoor vereiste wiskundige en computationele vaardigheden;
 • het leren zelfstandig problemen te analyseren op het gebied van de discipline;
 • kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de discipline;
 • het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, schriftelijk en mondeling communiceren, het omgaan met wetenschappelijke bronnen van informatie, zelfstandig en in teamverband werken;
 • voorbereiding op een verdere studieloopbaan;
 • het aanbrengen van inzicht van de plaats en de rol van de discipline binnen de wetenschap en samenleving, en van het internationale karakter van de discipline.


Eindtermen van de opleiding

Vakgebonden kennis en vaardigheden

De afgestudeerde:

 • heeft een gedegen theoretische en praktische basiskennis van de scheikunde, en de hulpvakken natuurkunde, wiskunde, informatica, biologie die toereikend is om met succes een masteropleiding op het terrein van de scheikunde te volgen;
 • heeft kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden op het gebied van de scheikunde en heeft daarvan een proeve van bekwaamheid afgelegd;
 • heeft voldoende inzicht in de diverse specialisaties van de scheikunde die voortbouwen op de bachelorfase om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding;
 • is zich bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na eventuele afsluiting van de studie met een bachelordiploma;
 • heeft kennis van de veiligheids- en milieuaspecten van de scheikunde;
 • is zich bewust van de rol van de scheikunde in de maatschappij en van het internationale karakter van de scheikunde.Algemene vaardigheden

De afgestudeerde:

 • heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding;
 • is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan aan specialisten of niet-specialisten;
 • kan informatie zoeken en verwerken;
 • beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen specialisatie;
 • kan werken in teamverband en heeft ervaring met projectmatig werken;
 • heeft een goede basis voor een opleiding tot leraar.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50049403 asnDCtitleasvBScheikunde asnDCcoverageasvNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderExacteWetenschappen asnfacultyasv50000044