Science, Business & Innovation BSc

Science, Business & Innovation is een interdisciplinaire studie aan de vrije Universiteit Amsterdam. De studie combineert natuurwetenschappen met bedrijfs- en sociale wetenschappen. Het programma is gericht op mensen die nadenken over en geïnteresseerd zijn in nieuwe vindingen en concepten, creatieve oplossingen en hoe je nieuwe producten naar de markt kunt brengen.

Binnen het programma van Science, Business & Innovation zijn er twee studiepaden te weten; Energy Science en Life Science.

Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Science, Business & Innovation dat de afgestudeerde in aanmerking kan komen voor een master, maar ook klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wanneer je een bachelor SBI hebt afgerond heb je de mogelijkheid om zonder studievertraging door te stromen naar zeer diverse Masters.

Eveneens is het essentieel dat de afgestudeerde zich bekwaamd heeft in het verantwoord kiezen in wetenschappelijke problematieken. Om deze doelstellingen te bereiken is in de eerste plaats een brede basisopleiding nodig met daarin ook aandacht voor algemene academische vorming.

Meer informatie

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvstudy asnDCidentifierasv50054428 asnDCtitleasvBScienceBusinessInnovation asnDCcoverageasvEconomieRechtenBestuur asnDCcoverageasvInformaticaWiskundeenBedrijf asnDCcoverageasvNatuurwetenschappen asnDCcoverageasvVoltijds asnDCcoverageasvBachelor asnDCcontributorasvFaculteitderExacteWetenschappen asnfacultyasv50000044