Bacheloropleiding Theologie

Binnen de bacheloropleiding Theologie is het mogelijk te kiezen uit twee trajecten:
  • Traject Godgeleerdheid (GG), regulier of met accent op Hersteld Hervormde Seminarium (HHS), Doopsgezind Seminarium (DS) of het Baptisten Seminarium (BS);
  • Traject Algemene Godgeleerdheid (AGG), regulier of met accent op Doopsgezind Seminarium (DS) of het Baptisten Seminarium (BS).

De studielast van elke onderwijseenheid is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Ook vind je in die regeling alles over de doelstellingen en eindtermen en wat er van je verwacht wordt in de minor.

Programmaoverzichten

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam