Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma)

In de masteropleiding CIW worden studenten opgeleid tot professionele taal- en communicatiekundigen met een gedegen wetenschappelijke basis. Ze worden professionals die in staat zijn te doorgronden hoe talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving in zijn werk gaat, en hoe eventuele problemen op dat gebied kunnen worden opgelost. Het onderwijs in de master richt zich op de rol die taal speelt in de communicatie in verschillende institutionele omgevingen, zoals overheid, bedrijven, journalistiek en medische zorgverlening.

Opleidingsschema


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50047487 asn.DC.title.asv.M.Communicatie..en.Informatiewetenschap asn.DC.coverage.asv.Talen.en.Communicatie..Voltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Geesteswetenschappen asn.faculty.asv.50000030