Masteropleiding Criminologie

De masteropleiding omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. Je kiest voor een van de twee afstudeerrichtingen:

  • Master Criminologie: Afstudeerrichting Interventie criminologie: Criminele carrières en interventies
  • Master Criminologie: Afstudeerrichting Opsporingscriminologie: Misdaadprofielen en misdaadbestrijding
De opbouw van de master in academisch jaar 2016-2017 is als volgt:
  • 6 verplichte vakken (36 EC)
  • 1 keuzevak (6 EC)
  • Afstudeerproject / Thesis (18 EC)

NB: Excellente en gemotiveerde studenten kunnen naast hun master een research track volgen van 30 extra studiepunten.

Zittende studenten kunnen voor het jaarschema, meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding gaan naar VUnet en zoeken op ‘jaarschema’ of ‘Onderwijs- en Examenregeling’.

Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: www.vu.nl > Onderwijs > Masteropleidingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50051123 asn.DC.title.asv.M.Criminologie asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Gedrag.en.Maatschappij..Voltijd.en.deeltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Rechtsgeleerdheid asn.faculty.asv.50000031