Master Fiscaal recht

Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar.
Je kiest voor een van de twee afstudeerrichtingen: Directe belastingen of Indirecte belastingen.

Afstudeerrichting Directe belastingen
• Verplichte vakken (51 EC)
• Scriptie Fiscaal recht (9 EC)
• Er is geen vrije keuzeruimte
• Eventueel kan het vak Masterclass Internationaal en EU-belastingrecht extra curriculair worden gevolgd.

Afstudeerrichting Indirecte belastingen
• Verplichte vakken (33 EC)
• Scriptie Fiscaal recht (9 EC)
• Keuzeruimte (18 ec) waarbij 3 van de 4 vakken gevolgd moeten worden
• Eventueel kan het vak Masterclass Internationaal en EU-belastingrecht extra curriculair worden gevolgd.

Zittende studenten kunnen voor het jaarschema, meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding gaan naar VUnet en zoeken op ‘jaarschema’ of ‘Onderwijs- en Examenregeling’.

Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: www.vu.nl > Onderwijs > Fiscaal recht
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50688438 asn.DC.title.asv.M.Fiscaal.recht asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Voltijd.en.deeltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Rechtsgeleerdheid asn.faculty.asv.50000031