Letterkunde (Ma)

Verhalen zijn overal. Niet alleen een literaire tekst vertelt een verhaal, ook een schilderij, muziekstuk of film doet dat. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van media om een verhaal te vertellen? Hoe analyseer je verhalen, welke functie hebben ze en hoe leer je ze lezen? Hoe vertellen literatuur en andere media een verhaal? Hoe worden mensen lezers? Hoe functioneert het literaire bedrijf en hoe werken onderwijs en bibliotheken in op de literaire ontwikkeling van lezers? Welke rol spelen de literaire kritiek en de uitgeverij?

Deze en andere vragen komen aan bod in de eenjarige masteropleiding Letterkunde.

Er zijn twee afstudeerrichtingen:
• English Literature in a Visual Culture
• Nederlandse Letterkunde en het literaire veld


Opleidingsschema

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50696333 asn.DC.title.asv.M.Letterkunde asn.DC.coverage.asv.Kunst..Cultuur.en.Geschiedenis..Talen.en.Communicatie..Voltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Geesteswetenschappen asn.faculty.asv.50000030