Masteropleiding Ondernemingsrecht

De masteropleiding omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar.

De masteropleiding bestaat uit twee verschillende afstudeerrichtingen, Ondernemingsrecht en Law, Markets and Behavior (Engels). De afstudeerrichtingen kunnen niet worden gecombineerd.

Zittende studenten kunnen voor het jaarschema, meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding gaan naar VUnet en zoeken op ‘jaarschema’ of ‘Onderwijs- en Examenregeling’.

Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: www.vu.nl > Onderwijs > Masteropleidingen.

M Ondernemingsrecht
Naam opleidingsdeel Code
Master Ondernemingsrecht RM_Ond
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50051125 asn.DC.title.asv.M.Ondernemingsrecht asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Voltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Rechtsgeleerdheid asn.faculty.asv.50000031