Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Vakbeschrijvingen

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar (voltijd).

Je kiest voor een van de volgende afstudeerrichtingen:

  • Arbeidsrecht
  • Conflicthantering, rechtspraak en mediation (nieuw) 
  • International Migration and Refugee Law (Engels) 
  • Internet, intellectuele eigendom en ICT 
  • Privaatrecht 
  • Staats- en bestuursrecht 
  • Strafrecht
  • Transnational Legal Studies (Engelstalig)

Klik in de lijst hieronder op de afstudeerrichting van je keuze voor een uitgebreide omschrijving van het programma en de vakken.

Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding vind je op VuNet in de Onderwijs- en Examenregeling.

Ben je aankomend student? Ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: www.vu.nl > Onderwijs > Masteropleidingen

Vakbeschrijvingen studiegids

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50051121 asn.DC.title.asv.M.Rechtsgeleerdheid asn.DC.coverage.asv.Economie..Recht.en.Bestuur..Voltijd.en.deeltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Rechtsgeleerdheid asn.faculty.asv.50000031