Taalwetenschappen (Ma)

Zonder taal geen communicatie. Maar hoe leren kinderen hun moedertaal? Hoe leren anderstaligen een tweede taal en wat zijn de beste lesmethoden? Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen talen? Als je geïnteresseerd bent in mensen, taal, taalonderwijs, dan is dit jouw masteropleiding. Een master voor denkers én doeners.

Er zijn twee afstudeerrichtingen:

  • Taaltheorie en taalbeschrijving
  • Toegepaste taalwetenschap

Opleidingsschema
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.study asn.DC.identifier.asv.50696335 asn.DC.title.asv.M.Taalwetenschappen asn.DC.coverage.asv.Talen.en.Communicatie..Voltijd..Master asn.DC.contributor.asv.Faculteit.der.Geesteswetenschappen asn.faculty.asv.50000030